Færre børn i Lejre: Forældre og ansatte tages med på råd

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. april 2014, at der skal gennemføres en proces, hvor forældre og ansatte på børne- og skoleområdet bliver inddraget i at foreslå mulige løsninger på udfordringerne som følge af det faldende børnetal.

Skrevet den. 1. maj 2014

Målet er at finde mulige løsninger og svar på, hvordan kommunens skoler og dagtilbud skal indrettes og organiseres for at imødekomme fremtidens behov inden for de økonomiske rammer. 

Bred involvering

I projektet skal forældre- og skolebestyrelser, medarbejdere og ledere fra både dagtilbud og skoler involveres blandt andet ved at deltage i en række workshops. Her skal der skabes idéer til fremtidige scenarier på dagtilbuds- og skoleområdet.

Processen vil forløbe hen over de kommende måneder. De forskellige scenarier præsenteres for politikerne i september 2014.

Anlægsprojekter venter

Kommunalbestyrelsen har besluttet at vente med at gennemføre planlagte anlægsprojekter på dagtilbudsområdet (renovering af bygninger inde og ude, tilbygninger, osv.) indtil det er bestemt, hvilke tiltag der sættes i værk for at imødekomme udfordringerne med det faldende børnetal.