Analyse: Fælles forsyningsselskab kan blive regionalt kraftcenter

Det er til fordel for både forbrugere og erhvervsliv, hvis ni sjællandske forsyningsselskaber bliver lagt sammen. Det er konklusionen på en større analyse af ni forsyningsvirksomheder fra konsulentfirmaet PwC. Nu skal kommunerne beslutte næste skridt.

Skrevet den. 6. maj 2014

Der er gevinster at hente for både erhvervsliv og kunder, hvis ni sjællandske forsyningsselskaber rykker tættere sammen. Det viser en analyse som er bestilt af forsyningsselskaberne og deres kommunale ejere.
Analysen fastslår, at et stort fælles forsyningsselskab kan blive et regionalt kraftcenter for erhvervslivet og inden for klima og miljø. Et stort fælles selskab vil samtidig i højere grad kunne imødekomme skærpede krav i lovgivningen, og derigennem give forbrugerne mere miljø for pengene, bedre service eller lavere takster.

Analysen er præsenteret for kommunalbestyrelserne og bestyrelserne i de ni selskaber mandag den 5. maj, og medarbejderne i selskaberne er orienteret tirsdag den 6. maj.
Det er PwC, der gennem et halvt år har foretaget en grundig analyse af de ni selskabers struktur og økonomi samt ikke mindst hvilken type af samarbejde, som vil skabe de bedste betingelser for et fusioneret selskab og de borgere og virksomheder, som det kommer til at betjene.

"Der er forskellige grader af samarbejde, der spænder fra at lave aftaler mellem uafhængige selskaber til en fuld fusion, hvor taksterne i de forskellige selskaber på sigt bliver ens. Vores analyse viser, at den bedste måde at fusionere på er ved at oprette et fælles holdingselskab, hvor ejerkommunerne får fælles ejerskab til service- og driftsselskaber," siger Per Timmerman fra PWC, som er ansvarlig for analysen.
"Fordelen ved at oprette et fælles holdingselskab er i store træk, at man får en høj grad af samarbejde, og samtidig kan have forskellige takster i de enkelte kommuner. På den måde opnår man stordriftsfordelene ved en fusion, samtidig med at man kan have forskellige takster i de enkelte kommuner. Det er den samme model, som HOFOR har valgt at samarbejde ud fra," forklarer Per Timmerman.

Det er nu op til kommunalbestyrelserne at beslutte, om der skal arbejdes videre i retning af en hel eller delvis sammenlægning, et tættere samarbejde eller om kommunerne slet ikke ønsker at deltage. Det forventes, at der træffes beslutning i efteråret 2014.,

Fakta

Ejerne af Energiforsyningen (Køge), Faxe Forsyning, Holbæk Forsyning, Lejre Forsyning, Ringsted Forsyning, Roskilde Forsyning, SK Forsyning, Sorø Forsyning og Stevns Forsyning besluttede i 2013 at undersøge potentialet i et fremtidigt samarbejde. De ni forsyningsselskaber er 100 % ejet af deres respektive kommuner. Selskaberne beskæftiger i alt cirka 500 medarbejdere, og forsyner omkring 350.000 borgere med en eller flere af følgende forsyningsarter: Affald, el, fjernvarme, gadebelysning, spildevand, vand og vindkraft.

Læs mere om selskaberne og fusionstankerne på www.forsyningssamarbejde.dk, hvor også analyserapporten er tilgængelig.