Afgørelse i retssag om ældreboliger i Osted

Efter et længere sagsforløb har Voldgiftsretten afgjort sagen om ældreboligerne i Osted og dømt byggefirmaet til at betale for fejl og mangler ved byggeriet. Men der venter også en millionregning til Lejre Kommune.

Skrevet den. 27. maj 2014

- Det er positivt, at sagen nu er afsluttet, så vi kan komme videre, men vi havde selvfølgelig helst set, at vores krav til byggefirmaet i endnu højere grad var blevet tilgodeset, siger borgmester Mette Touborg.

5,3 mio. kr. Det er det beløb, Lejre Kommune har betalt som følge af Voldgiftsrettens afgørelse. Beløbet dækker en del af det krav om betaling for ekstraarbejde, som byggefirmaet bag de 24 ældreboliger havde anlagt mod Lejre Kommune. Beløbet dækker også nogle af sagens omkostninger og renter.

Lejre Kommune har derefter fået ret til at udbedre en række fejl og mangler ved byggeriet, som Voldgiftsretten har vurderet til 1,7 mio. kr., og som byggefirmaet blev dømt til at betale.

- Jeg synes det er utroligt, at man som entreprenørvirksomhed kan slippe afsted med at levere så dårlig kvalitet og gennemføre sine samarbejdsopgaver på den måde, vi har været vidne til i dette forløb. Dermed ikke sagt, at vi ikke selv har begået fejl undervejs. Vi har lært en masse af forløbet, siger borgmester Mette Touborg.

Kommunalbestyrelsen behandlede sagen på sit møde den 26. maj 2014 og besluttede, at den endelige afslutning på anlægsprojektet tages op som en sag på et møde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre efter sommerferien. I første omgang er regningen betalt af kommunekassen.

Beboerne i de 24 ældreboliger i Osted kommer ikke til at mærke noget til voldgiftsrettens afgørelse i form af en huslejestigning.

Fra uenighed til retssag om ældrebolig-byggeri

Uenigheder om ekstraarbejde, tidsfrister, betaling og ansvar for forsinkelser gjorde i en periode samarbejdet mellem Lejre Kommune og byggefirmaet anstrengt. I 2011 anlagde byggefirmaet sag mod Lejre Kommune ved voldgiftsretten, og det er denne retssag, der med nu er afgjort.

- Jeg er glad for, at retten på en række punkter har imødekommet Lejre Kommune i den kendelse, der er afsagt. Set i bakspejlet kunne vores rolle som bygherre på så stort et projekt og vores løbende opfølgning og projektledelse have været bedre. Det er én af de erfaringer, vi nu tager med os, slutter Mette Touborg.

Fakta

  • I 2005 indgik Lejre Kommune en totalentreprise-kontrakt med byggefirmaet GVL Entreprise. Aftalen omhandlede foruden de 24 ældreboliger i Osted også byggeriet af første del af Bøgebakken Pleje- og Sundhedscenter i Allerslev.
  • I 2005 begyndte byggeriet af Bøgebakkens første del. Beboere og personale rykkede ind i 2007. Der er stadig fejl og mangler ved bl.a. varmtvandsbassinet på Bøgebakken, og her skal en igangværende syn- og skøn sag afgøre, hvordan det bliver bragt i orden, så bassinet kan blive taget i brug.
  • I 2008 begyndte byggeriet af ældreboligerne på Langetoften i Osted.
    Ved årsskiftet 2010 / 2011 flyttede beboerne ind på Langetoften i Osted.
  • I 2011 stævnede GVL Entreprise Lejre Kommune og rejste et krav på ca. 10 mio. kr. for betaling af ekstraarbejder.
  • I maj 2014 afsagde Voldgiftsretten sin kendelse, og afsluttede formelt set sagen om ældreboligerne i Osted.