Undersøgelse i Lejre Beredskab

Økonomiudvalget har besluttet at der skal gennemføres en revionsmæssig og personalejuridisk undersøgelse i Lejre Beredskab.

Skrevet den. 3. juni 2014

I et brev til Lejre Kommunes direktion den 3. april 2014 giver to ansatte i Lejre Beredskab udtryk for deres bekymring for arbejdsmiljøet, og for en række øvrige forhold vedrørende ledelsesansvar og daglig praksis i Lejre Beredskab.

Direktionen har derfor i løbet af april og maj gennemført en indledende, intern undersøgelse, og har på den baggrund vurderet, at der er behov for mere tilbundsgående undersøgelser. Økonomiudvalget tiltrådte den 20. maj direktionens anbefalinger. Det betyder, at: 

  • Lejre Kommunes revisionsselskab BDO gennemfører en revisionsmæssig undersøgelse af Lejre Beredskab.
  • KL 's afdeling "Jura og EU" gennemfører en tilbundsgående personalejuridisk undersøgelse og undersøgelse af arbejdsmiljø gennem interviews.

Undersøgelserne gennemføres nu. 

De ansatte i Lejre Beredskab er informeret gennem et informationsbrev fra Kommunaldirektør Inger Marie Vynne den 22. maj, og på informationsmøde den 27. maj med deltagelse af direktionen og KL's ansvarlige for undersøgelsen, Steen Ballegaard.