Lejre Kommune nomineret til Nordisk Råds Miljøpris

Lejre Kommune er netop blevet nomineret til Nordisk Råds natur- og miljøpris efter at 13 folketingspolitikere og ledende figurer i den grønne verden har indstillet Lejre Kommune og specifikt projektet Lejre - Den Økologiske Kommune.

Skrevet den. 13. juni 2014

De 13 skrev i maj under på, at Lejre fortjener prisen for; "den involverende, nytænkende og ambitiøse natur og miljø-indsats. For det nytænkende samarbejde. For 360-grader vinklen, hvor økologi tænkes ud i alle kroge. Og ikke mindst fordi prisen kan skabe opmærksomhed til inspiration for andre kommuner i Danmark og internationalt".

Nomineringen blev offentliggjort torsdag aften, 12/6 af Nordisk Råd på Folkemødet.


Ida Auken og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. har indstillet Lejre

Nordisk Råds natur- og miljøpris vil i år gå til en nordisk kommune, by eller et lokalsamfund, som enten har gjort en særlig samlet indsats for miljøet eller en særlig indsats på et enkelt miljøområde.
Ida Auken, MF Radikale Venstre og fhv. Miljøminister er en af de 13 stillere: "Lejre har lavet et visionært projekt for hele kommunen. De har holdt fast i økologien selv i en periode, hvor de grønne visioner har været under pres fra en økonomisk krise. De har vist at vækst og miljø er hinandens forudsætninger, ikke modsætninger", siger Ida Auken.
Danmarks Naturfredningsforening, der er Lejre Kommunes samarbejdspartner, er også at finde blandt stillerne:

"En enig kommunalbestyrelse viste mod til at prøve grøn omstilling i praksis ved at beslutte, at Lejre Kommune skal være en økologisk kommune. Den politiske vision er fulgt op med en række konkrete initiativer på arealer, i butikker, i skoler mv. Det er bæredygtighed i praksis forankret i befolkningen!", udtaler foreningens miljødirektør Susanne Herfelt.

Borgmester Mette Touborg er glad for nomineringen: "Jeg er meget glad for at projektet Lejre Den Økologiske Kommune vokser og breder sig ud over kommunegrænsen. At så mange politikere, erhvervsfolk og grønne organisationer peger på os, tyder jo også på, at vi har fat i noget, som både gør en forskel her i kommunen, men som også har potentiale til at brede sig og inspirere andre."

Pris med penge og opmærksomhed

Prisen er på 350.000 kroner og giver en større national og nordisk bevågenhed på prisvinderen.
Den endelige vinder af natur- og miljøpris offentliggøres når prisen overrækkes i Stockholm under Nordisk Råds session 29.oktober.

Fakta

Vinderen offentliggøres 29. oktober.

De 13 indstillere er:

Susanne Herfelt, Miljødirektør i Danmarks Naturfredningsforening
Mette Gjerskov, MF Socialdemokratiet, Fhv. Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri
Pia Olsen Dyhr, MF og Fmd. Socialistisk Folkeparti, Fhv. Transport- og Handels- og investeringsminister
Ida Auken, MF Radikale Venstre, Fhv. Miljøminister
Per Kølster, Fmd. Økologisk Landsforening
Silvia og John Munro, Godsejere, Ledrebrog Gods
Thomas Harttung, Fmd. The Sustainable Food Trust og Aarstiderne
Karen Hertz, Lejre Økologiske Fødevarefællesskab
Trine Krebs, Fmd. Praktisk Økologi
Ditlev Nissen, Fmd. Landsforeningen for Økosamfund,
Bent Degn, Fmd. Økologisk Samsø,
Thorleif E. Jeppesen, Fmd. Klima & Beskæftigelse