Information om personalejuridisk undersøgelse i Lejre Beredskab

I et brev til Lejre Kommunes direktion den 3. april 2014 giver to ansatte i Lejre Beredskab udtryk for deres bekymring om arbejdsmiljøet og en række forhold vedrørende ledelsesansvar og daglig praksis i Lejre Beredskab.

Skrevet den. 16. juni 2014

Derfor har direktionen gennemført en indledende undersøgelse med samtaler med udvalgte ledere og medarbejdere, og der har været en gennemgang af udvalgte bilag.

Direktionen har derefter anbefalet Økonomiudvalget at gennemføre mere omfattende undersøgelser, end det har været muligt for administrationen at gøre.  Økonomiudvalget tiltrådte den 20. maj direktionens anbefalinger. Det betyder, at:

  • Lejre Kommunes revisionsselskab BDO gennemfører  en revisionsmæssig undersøgelse af Lejre Beredskab
  • KL 's afdeling "Jura og EU" gennemfører  en tilbundsgående personalejuridisk undersøgelse og undersøgelse af arbejdsmiljø gennem interviews

Undersøgelserne er igangværende.

De ansatte i Lejre Beredskab er informeret gennem et informationsbrev fra Kommunaldirektør Inger Marie Vynne den 22. maj, og på informationsmøde den 27. maj  med deltagelse af direktionen og KL's ansvarlige for undersøgelsen, Steen Ballegaard.