Fart på Sproget i lejre Kommune

Projektet Fart på Sproget har sat fokus på de 3-6 åriges sproglige udvikling.

Skrevet den. 19. juni 2014

Lejre Kommune har medvirket i Fart På Sproget; et stort forskningsprojekt, der skal afprøve lege-baserede sprogaktiviteter i dagtilbud, for at se om de giver gode resultater. Effekterne skal nu evalueres.

Men i daginstitutionerne har man kunnet mærke en forskel. "Pædagogerne kan mærke at børnene har lært noget i forhold til sproget, men de nævner også sidegevinster som at de har lært at være fælles om en aktivitet og at sidde stille og give plads til hinanden. Vi hører at mange børn er interesserede og engagerede. De synes det er sjovt og kan godt lide at blive udfordret, og forældrene fortæller at børnene taler meget om det derhjemme. ", fortæller Karin Mørk, der er sprogkonsulent i Lejre Kommune.

Sprog er livsmuligheder

I Danmark er målet, at alle danske skolebørn skal lære at læse inden udgangen af 2. klasse, og at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse.

"Det er vigtigt at børn i dagtilbud understøttes bedst muligt i deres sproglige udvikling. Har børnene de nødvendige kompetencer så er det også nemmere for dem at lære at læse og klare skole og senere uddannelse, og sproget påvirker derfor børns livsmuligheder. Derfor er det dejligt at se, at Lejre Kommunes pædagoger har vist så stort engagement", siger Carsten Rasmussen, formand for Udvalget for Børn & Ungdom

Systematisk læring via leg

Projektet Fart På Sproget skal vise hvorvidt indsatser, der har vist sig effektive i udlandet, også virker i en dansk pædagogisk kontekst, og også give os viden om hvordan vi bedst kan indrette indsatsen, så den bliver mest effektiv for forskellige grupper af børn og hjælpe med at kvalificere og effektivisere den pædagogiske praksis.
Pædagogerne har bl.a. skulle arbejde med børnene i store og små grupper, for nogle grupper var der tilrettelagt et fast program, som pædagogerne skulle gennemføre, for andre grupper skulle pædagogerne udarbejde programmet til ugens aktiviteter med udgangspunkt i de fire læringsområder; hverdagsfortællinger, ordforråd, lydlig opmærksomhed og skriftsprogskompetencer.

En aktivitet med udgangspunkt i lydlig opmærksom foregik f.eks således:
Børnene skulle hver tage et bogstav op af en kuffert, gruppen talte om bogstaverne og fandt ud af, om der var nogle af børnene, der havde de enkelte bogstaver i deres navn. Efterfølgende skulle børnene hoppe når pædagogen viste det bogstav deres navn startede med, bogstavet blev sagt med en tydelig udtale og lyd.

Fakta

  • FART PÅ SPROGET skal understøtte 3-6-årige børns sproglige udvikling i dagtilbud. Projektet er netop blevet afprøvet i 8 danske kommuner, herunder også Lejre.
  • FART PÅ SPROGET er en systematisk og eksplicit sprogintervention der tager udgangspunkt i legebaserede sprogaktiviteter som gennemføres to gange om ugen i 20 uger.
  • Forskningsprojektet gennemføres af Center for Børnesprog ved SDU og Rambøll i perioden 2012-2015 og er finansieret af Socialstyrelsen.
  • Det er første gang der gennemføres randomiserede forsøg med sprogindsatser i denne skala i Danmark.
  • Resultaterne af den store indsats i FART PÅ SPROGET vil blive præsenteret i begyndelsen af 2015.