Pas på med brug af åben ild i naturen

De seneste ugers varme og vind har gjort, at haver, marker og skove er knastørre. Risikoen for brand i naturen er derfor meget høj.

Skrevet den. 28. juli 2014

De seneste dage har Lejre Brandvæsen også kørt til flere naturbrande end vanligt, hvorfor vi nu fraråder brug af åben ild i naturen. Der er endnu ikke tale om et egentligt afbrændingsforbud, men Lejre Brandvæsen vil følge situationen.

Lidt regn i den kommende tid

Vejrudsigten for de kommende dage forudsiger en del sol og lidt regn, men lidt regn er dog ikke nok til at dæmme op for den knastørre natur.

Lejre Kommune scorer derfor også højt på DMI's Tørkeindeks, hvilket bekræfter Lejre Brandvæsen i, at naturen er meget tør, og at man derfor skal være forsigtig.

Pas på ukrudtsbrændere mv.

Selvom det er oplagt at anvende ukrudtsbrændere, engangsgrille ved stranden/skoven mv. når vejret er godt, opfordrer Lejre Brandvæsen til, at man er yderst påpasselig med anvendelse heraf.

Gør man alligevel brug af åben ild, f.eks. ved båloptænding, anbefaler Lejre Brandvæsen, at man har rigeligt med vand til efterslukning af bålstedet. Vi ser nemlig desværre mange tilfælde, hvor disse efterladte bål blusser op og antænder vegetationen omkring bålstedet.

Pas også på cigaretskodder i naturen, da de hurtigt kan antænde naturen.

Præcis adresse sikrer hurtigere udrykning og færre skader på naturen

I sommerlandet kan det være svært at kende sin nøjagtige adresse, hvis man skal ringe 1 1 2. Vi anbefaler derfor, at man downloader App'en - "112 App", der nøjagtigt angiver din placering til alarmcentralen. Når du bruger App'en sikrer det en hurtigere udrykning for Lejre Brandvæsen og andre beredskaber. Du finder App'en ved at søge på "112 App" på din smartphone.