Borgerne i Lejre Kommune får for lidt glæde af det nye dobbeltspor

Hver dag pendler mere end 2000 borgere fra Hvalsø og Lejre stationer, og togforbindelsen er en livsnerve for mange af de familier og erhvervsdrivende, som vælger at slå sig ned her.

Skrevet den. 2. juli 2014

Nu har DSB imidlertid spillet ud med en køreplan, der betyder, at borgerne i Lejre Kommune må kigge langt efter de forventede forbedringer af køreplanen på dobbeltsporet mellem Lejre og Vipperød.

Derfor har vi netop skrevet til transportminister Magnus Heunicke og bedt om, at Lejre og Hvalsø stationer i højere grad tilgodeses, når der skal planlægges en ny køreplan.

I DSB's udkast til køreplan for 2015 og årene fremover er det nemlig fortsat sådan, at der om aftenen og i hele weekenden kun er ét tog i timen. Vi havde håbet - og troet - på tre tog i timen på de travle tidspunkter og halvtimesdrift resten af tiden.

Hvert 2. tog fra Kalundborg stopper efter DSB´s plan ikke på Hvalsø og Lejre stationer, men kører lige forbi. Det kan godt undre, når man tænker på, at der fra Kalundborg Station er godt 700 pendlere sammenlignet med de mere end 2000 rejsende tilsammen fra Lejre og Hvalsø stationer.

Kort sagt får pendlerne her i vores område ikke megen glæde af det nye dobbeltspor - tværtimod. Det er ærgerligt. Vi forstår godt, hvis alle tog ikke kan stoppe ved begge kommunens stationer, men så måske bare den ene.

I august kommer transportminister Magnus Heunicke til Hvalsø Station i forbindelse med indvielsen af endnu en strækning på det nye dobbeltspor. Vi ser frem til at fejre dagen sammen med ham - og vi håber, at vi i samarbejde med ministeren og DSB kan finde en god løsning, der tilgodeser pendlere i Lejre Kommune (også.)

Med venlig hilsen
Jens Bengtsson, pendlertalsmand for pendlerne i Lejre Kommune
Mette Touborg, borgmester.