Børnetallet stabiliseres i dagplejen

Børnetallet i Lejre Kommune er faldet markant de seneste år, og når færre børn skal passes i dagtilbud, er det nødvendigt at reducere i antallet af pladser på dagtilbudsområdet.

Skrevet den. 8. juli 2014

Det har blandt andet medført afskedigelse af dagplejere de sidste par år. Formanden for Udvalget for Børn & Ungdom, Carsten Rasmussen (A), er glad for, at der nu tegner sig et mere stabilt børnetal blandt de mindste børn og dermed i dagplejen.

Fokus på faglighed

Udvalget for Børn & Ungdom holder løbende dialogmøder med dagplejens bestyrelse. Reduktionerne i dagplejen har fyldt meget, men på det seneste dialogmøde den 3. juni handlede dialogen også om behovet for at fokusere på faglighed. Den kommunale dagpleje er og skal vedblive at være et kvalitetstilbud til de mindste børn og deres forældre:

- Det har været en hård periode for dagplejen, og på trods af det, så holder de fanen højt, arbejder hårdt og er engageret. Jeg synes, at det var et godt møde, vi havde med dagplejens bestyrelse. Det mere stabile børnetal gør, at vi nu kan fortsætte og styrke det fokus, vi i mange år har haft på fagligheden i dagplejen, siger Carsten Rasmussen formand for Udvalget for Børn & Ungdom.

Visionsproces skal sikre en langsigtet strategi

- Vi kommer ikke udenom, at det er nødvendigt at reducere i kapaciteten, når børnetallet falder, siger Carsten Rasmussen og fortsætter: Det er en svær omstilling, og flere af vores børnehaver er nu også udfordret af det lave børnetal, der også vil berøre skolerne inden for nogle år. Derfor har en enig Kommunalbestyrelse i foråret sat en visionsproces i gang, hvor forældre og ansatte fra hele børneområdet inviteres til at komme med forslag til, hvordan fremtidens dag- og skoletilbud skal udvikle sig. Målet med visionsprocessen er, at vi finder nogle langsigtede løsninger, der sikrer, at de penge vi har til rådighed anvendes bedst muligt til gavn for børnene.

Kommunalbestyrelsen forventes at forholde sig til resultaterne af visionsprocessen i efteråret 2014.