Aktuel status vedrørende undersøgelser i Lejre Beredskab

Der pågår som bekendt en personalejuridisk og revisionsmæssig undersøgelse af forhold i Lejre Beredskab. Undersøgelserne gennemføres af BDO (Lejre Kommunes revisionsselskab) og KL (Kommunernes Landsforening).

Skrevet den. 4. juli 2014

Anledningen er et "Bekymringsbrev" afsendt af ansatte i Lejre Beredskab til Lejre Kommune den 4. april.

Undersøgelserne afsluttes med en rapportering til Økonomiudvalget den 19. august.

Der har været interesse for hvad det mere præcist er, som KL og BDO er blevet bedt om at undersøge, og hvad det forventes at koste m.v.  Da det udleverede materiale ikke indeholder personfølsomme oplysninger, og derfor kan indgå som en del af den almindelige (åbne) information om de undersøgelser der pågår, kan materialet læses her af alle der måtte være interesserede i det.

Det drejer sig om:


Der er den 3. juni lagt følgende presseinformation på Lejre.dk

Dette er fortsat dækkende for direktionens kommentarer til sagen.