Trafiksikkerheden i fokus

Onsdag morgen den 29. januar blev en 16-årig pige påkørt i fodgængerfeltet ved Åsvejen i Hvalsø. Selvom pigen ikke kom alvorligt til skade giver uheldet anledning til fornyet interesse for trafiksikkerheden.

Skrevet den. 29. januar 2014

- Ethvert uheld er ét for meget, og derfor skal både trafikanter og beslutningstagere tage ansvar for at gøre trafikken sikker at færdes i, udtaler 1. viceborgmester i Lejre Kommune, Jan Vedel Heine.

Området ved fodgængerfeltet og tunnelen til Hvalsø Station har været debatteret både fra borgernes og politikernes side i de sidste par uger. Senest besluttede Lejre Kommunalbestyrelse mandag den 27. januar, at Udvalget for Teknik & Miljø snarest muligt skulle forholde sig til mulighederne for bedre trafiksikkerhed på det sted, hvor uheldet med den 16-årige pige skete i dag.

Det handler om, at det skal være trygt at færdes i trafikken.

- Det er klart, at trafikuheld med personskade skaber utryghed. Særligt, når det sker i et område, hvor mange børn, cyklister og fodgængere hver dag kommer forbi. I forhold til området ved fodgængerfeltet og tunellen til stationen i Hvalsø skal vi blandt andet i dialog med DSB og Banedanmark om, hvordan vi kan indrette stedet, så det er sikkert at færdes der. Det gælder både oversigtsforholdene, belysningen, skiltningen og hastighedsbegrænsningen, siger Jan Vedel Heine.

Udvalget for Teknik & Miljø holder møde onsdag den 5. februar, hvor de vil drøfte sagen - herunder om der skal etableres yderligere foranstaltninger med henblik på at forbedre trafiksikkerheden på stedet.

Penge prioriteret til skole-områder

Politikerne i Lejre Kommune prioriterer hvert år den pulje, der er sat af til trafiksikkerhed - og i 2013/2014 er trafiksikkerheden omkring alle skoler i kommunen prioriteret. Derfor er der et arbejde i gang, som skal forbedre trafiksikkerheden dér, hvor børn og voksne færdes omkring skolerne.

Billister - kør forsigtigt

Foruden den fysiske indretning af veje, stier og pladser er der en anden faktor, som spiller en stor rolle for trafiksikkerheden: Trafikanternes færdsel. Det gælder alle der færdes i trafikken, men særligt billisterne har et ansvar, mener Jan Vedel Heine:

- Billisterne skal være særlig ansvarlige i forhold til de "bløde" trafikanter, ikke mindst de steder, hvor hastighedsgrænsen er sat ned netop for at øge sikkerheden. Ved tunnellen og forgængerfeltet i Hvalsø skal man selvfølgelig heller ikke standse eller parkere, så det medfører farlige situationer, slutter han.