Oplysningskampagne om alkohol

Lejre Kommune gennemfører i januar for første gang en oplysningskampagne om alkoholmisbrug og hvilken hjælp der at hente for familier, hvor alkoholforbruget er blevet et problem.

Skrevet den. 21. januar 2014

Et tværfagligt samarbejde mellem tre forskellige centre i Lejre Kommune står bag en kampagne, der skal oplyse børn, forældre, skolelærere og personalet i SFO'erne om det enkle budskab: Der er hjælp at hente, hvis alkohol er et problem i din - eller din elevs - familie.

Kampagnen bliver udført på skolernes Elevintra, Forældreintra og Skoleintra, hvor skolelærere, personalet i SFO'erne, forældre og børn bliver informeret om, hvad man kan gøre, hvis man vil have hjælp til at håndtere et overforbrug af alkohol i familien.

- Børn kan opleve det som en klemme, at de på den ene side gerne vil have hjælp til at få deres forældre ud af et alkoholmisbrug, og på den anden side vil de gerne beskytte og måske dække over deres forældres alkoholforbrug. Det er i Lejre Kommunes interesse, at disse børn og familier får hjælp, og jeg håber, at denne kampagne vil få familierne til at benytte sig af tilbuddene om at få hjælp, udtaler formand for Udvalget for Børn & Ungdom, Carsten Rasmussen.

Hvem står bag?

Bag oplysningskampagnen står en gruppe bestående af medarbejdere fra SSP, Center for Social & Familie og Center for Skoletilbud, som alle står til rådighed for at hjælpe de borgere, som tager kontakt til dem med et ønske om at håndtere et alkohol-overforbrug.

Initiativtagerne er blevet inspireret af Faxe Kommune, som sidste år havde succes med at oplyse om mulighederne for at få hjælp til de familier i kommunen, hvor alkohol var blevet et problem.

FAKTA

 • Mindst 140.000 danskere skønnes at være direkte afhængige af alkohol.
 • Kun 10 % er i behandling for deres afhængighed.
 • Der går gennemsnitligt 10-12 år, før personer med problematisk alkoholforbrug opsøger behandling.
 • På landsplan skønnes det, at hvert 10. barn har en eller flere forældre med et overforbrug af alkohol. Det svarer til 2-3 børn i hver skoleklasse.
 • I Lejre Kommune er der ifølge seneste Sundhedsprofil 1.300 borgere med risikabel alkoholadfærd, der bor sammen med mindst 1 barn under 16 år - det er 2 % højere end gennemsnittet for kommunerne i regionen.
 • Højrisiko forbrug af alkohol: 21 genstande for mænd og 14 for kvinder - høj risiko for at blive syg på grund af alkoholforbruget.
 • Lavrisiko forbrug af alkohol: 14 genstande for mænd og 7 genstande for kvinder - lav risiko for at blive syg på grund af alkoholforbruget.

Anonym og gratis rådgivning og behandling i Lejre Kommune

 • SSP-konsulent Peter Busk, tlf.: 22807597.
 • Lene Hansen, Center for Social & Familie i Lejre Kommune, tlf.: 46464672.
 • Sundhedsplejersker og AKT-lærere på skolerne.
 • Egen praktiserende læge.
 • Lænken i Lejre, tlf.: 29420686 eller Lænken i Roskilde, tlf.: 39455600.
 • Center for Alkohol og Stofbehandling i Roskilde, tlf.: 46317141.