Ny Kommuneplan sætter nye rammer for udvikling

Gå på opdagelse i Kommuneplan 2013, der sætter rammerne for den fysiske udvikling af arealerne i Lejre Kommune. Kommuneplanen giver blandt andet mulighed for nye boligområder, et handicap-ridecenter samt udvidelse af Ravnshøjgård.

Skrevet den. 20. januar 2014

Så er Lejre Kommuneplan 2013 offentliggjort og kan ses her

Kommuneplanen sætter rammerne for, hvad der kan ske på de forskellige arealer i Lejre Kommune i de næste 12 år! "Jeg håber, at lodsejerne vil tage godt imod de nye muligheder og præsentere os for nogle spændende og visionære boligprojekter, som kan spille godt sammen med de visioner, der ligger i Lejrestrategien. Det vil betyde meget for bosætningen i de kommende år", udtaler borgmester Mette Touborg.

Vindmøller venter på undersøgelser

Kommuneplan 2013, et digert værk på 187 sider, erstatter den tidligere kommuneplan og har været igennem en længere proces og høringsperiode.

Politikerne har lyttet til høringssvarene, og en af de mest betydningsfulde ændringer er, at den endelige Kommuneplan ikke indeholder de tre vindmølleområder, som var med i Forslag til Kommuneplan 2013. Kommunalbestyrelsen har i stedet valgt at afvente den undersøgelse af helbred og vindmøllestøj, som sundhedsministeren forventer at have klar i løbet af 2016. Det skal nu undersøges, om der findes realistiske alternativer til landbaserede vindmøller, når den nødvendige omstilling til vedvarende energi skal sikres.

Nye muligheder og nye borgere

Kommuneplan 2013 giver nogle nye spændende muligheder for udvikling i Lejre Kommune. Der kan for eksempel etableres et nyt handicap-ridecenter vest for Kirke Såby, og der bliver mulighed for at udvide Ravnshøjgård nord for Gl. Lejre. Ravnshøjgård er et bo-, beskæftigelses- og fritidstilbud for unge og voksne, som har svært ved at magte tilværelsen.

Der bliver også mulighed for at få flere borgere til kommunens stationsbyer, idet den nye kommuneplan åbner op for, at der kan bygges nye boliger flere steder på en gang. Det er særligt i stationsbyerne, at de nye boliger vil skyde op.

I Lejre by kan der frem til 2025 bygges op til godt 300 nye boliger. I Hvalsø kan der frem til 2025 bygges op til knap 400 nye boliger i første del af planperioden.  Før de første spadestik kan tages i de ny-udlagte boligområder, skal der dog udarbejdes lokalplaner for områderne, ligesom der skal byggemodnes med veje, kloakering m.v. Kommunens administration vil også sikre, at de nye boliger ikke bygges hurtigere end at daginstitutioner og skoler kan følge med.
Fakta Den nye kommuneplan kan ses på www.lejre.dk

Forslag til Kommuneplan 2013 var i offentlig høring fra den 15. maj til den 1. august 2013. I den periode kom der i alt 90 indsigelser og bemærkninger til planforslaget. Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. september 2013 rettelser til kommuneplanforslaget. Kommuneplanen er siden er rettet til og forelægger nu i sin endelige form. De borgere mm. der har indsendt høringssvar vil nu få en tilbagemelding fra Lejre Kommune. Kommuneplaner revideres med fire års mellemrum, og i mellemtiden bliver der vedtaget kommuneplantillæg, når der er behov for det.

Vidste du, at...

  • knap 1/3 af kommunens areal er fredet (ca. 7.000 hektar)
  • Lejre Kommune rummer 247 fredede gravhøje
  • der findes ca. 7.500 arbejdspladser i kommunen (heraf er 2.900 offentlige)
  • der pumpes ca. 9 mill. m3 rent drikkevand  årligt op fra Lejres undergrund

Det kan man, blandt meget andet, læse i Kommuneplan 2013.