Naturpleje i Ejby Ådal i gang

Naturpleje i Ejby Ådal er i gang Lejre Kommune har, efter aftale med ejerne af Ejby Ådal, begyndt et større naturplejeprojekt. Projektet omfatter fældning af træer, rydning af buske samt opsætning af nye hegn til de køer og heste, der afgræsser området. Projektet, der udføres af HedeDanmark, forventes afsluttet inden 15. april.

Skrevet den. 30. januar 2014

Ejby Ådal skal føres tilbage til den tilstand, det tidligere har haft med lysåbne overdrev på skrænterne og med græssede vådområder i bunden af ådalen. Arbejdet udføres for at bevare ådalens rige plante- og dyreliv, som huser flere fredede arter bl.a. markfirben og orkidéerne Maj-Gøgeurt og Sump-Hullæbe. I 1985 blev der foretaget en ligeså omfattende rydning af træer og buske både i bunden af ådalen og på skrænterne. Der er siden årligt foretaget lidt beskæring af buske og krat, som breder sig trods afgræsning med heste og køer. Men nu er tilgroningen blevet så voldsom, at de store maskiner atter må i gang. Arbejdet finansieres af EU's landdistriktsmidler og af midler fra Miljøministeriet.

Fredet område skal plejes

Ejby Ådal er både fredet og et NATURA 2000-område. Naturplejen gennemføres dels for at opfylde fredningens formål, dels for at realisere NATURA 2000-handleplanen for området. Arbejdet i ådalen vil kunne høres, mens det foregår. Ikke mindst når det afskårne materiale skal hugges til flis. Dem, der kan huske naturplejen for små 30 år siden, vil vide, at det også vil være meget synligt, at der har kørt maskiner i ådalen. Der vil blive en periode, hvor området vil se hærget ud, men det er nødvendigt, hvis virkningen skal holde en længere årrække. Selv om der anvendes maskiner med brede dæk, og arbejdet søges udført i perioder med frost, vil der blive synlige kørespor. Arbejdet vil give en bedre udsigt over ådalen og vandet.

Fakta

I Danmark er der udpeget 252 Natura 2000-områder. Tilsammen dækker de et område, der svarer til Fyn med omliggende øer. Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte udvalgte arter og naturtyper.