IT-minimesse for ældre

Kom til it-minimesse for seniorer i Lejre Kommune den 12. eller 19. februar 2014 mellem kl. 10-12.30 og få hjælp eller inspiration til at komme videre med at bruge it i din hverdag.

Skrevet den. 2. januar 2014

Hjælp til selvhjælp med it

I takt med at mere og mere forgår på internettet, ønsker Lejre Kommune sammen med Ældre Sagen at sætte spot på, hvorledes seniorer kan komme godt i gang med at bruge it og komme med på digitaliseringsbølgen.
Digitalisering indgår i og påvirker mange borgeres dagligdag. Mange informationer hentes stort set i dag kun på internettet, og der er en generel forventning om, at man selv kan finde informationer der.
Også det offentliges betjening af borgerne er ændret i en langt mere digital retning. Kontakt og information fra kommunen flytter på mange områder fra personlig betjening til digitale selvbetjeningsløsninger på computeren.

Som et led i denne overgang ønsker Lejre Kommune at vise nogle af de mange muligheder, hvor du som senior kan få hjælp til at komme i gang eller videre med it.
På it-minimesse kan du bare komme forbi og lade dig inspirere af de mange gode tilbud på de forskellige stande.

Hvem du kan træffe på it-minimessen

Du får bl.a. lejlighed til at møde leverandører af it-udstyr, medarbejdere fra kommunens Borgerservice og bibliotek samt forskellige frivillige it-hjælpere fra aktivitetscentrene og Ældre Sagen. Det sker under hyggelige rammer med servering af kaffe, småkager, sandwich og sodavand.

På it-minimesse kan du få mere at vide om f.eks.

  • hvilken computertype du har behov for, 
  • hvor du kan lære at bruge netbank og NemID, 
  • hvordan du fremover skal kontakte din kommune og Skat på den digitale måde, 
  • hvordan du opretter en digital postkasse og bruger den.

Få svar på spørgsmål om it og digitalisering

Der vil være mulighed for at få assistance af Borgerservice til at komme i gang med at oprette NemId og en digital postkasse.

Du vil også kunne få en snak med nogle af kommunens digitale ambassadører og biblioteksmedarbejdere om, hvad du kan bruge internettet til, og hvor du kan få mere vejledning.

Hos de frivillige it-undervisere kan du få gode råd om, hvilke it-kurser der er rettet mod dine behov. Ligeledes vil du selv kunne prøve tasterne af, da der vil være forskellige computere til rådighed.

Her foregår it-minimesserne

  • Onsdag den 12. februar 2014 mellem kl. 10-12.30 på Østergaard Aktivitetscenter, Karlebyvej 48, Lille Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. 
  • Onsdag den 19. februar 2014 mellem kl. 10-12.30 i Østergade Aktivitetscenter, Østergade 1, 4330 Hvalsø.