Seniorfitness, win-win investering for borgere, kommune og DGI

Succesfuldt samarbejde og træningskoncept mellem Lejre Kommune og DGI (Danske Gymnastik- og idrætsforeninger) bliver nu til fast tilbud til borgere med behov for fysisk træning i kommunen, ligesom konceptet udrulles til andre kommuner.

Skrevet den. 20. februar 2014

I 3 år har Lejre Kommune i samarbejde med DGI Midt- og Vestsjælland kørt et projekt om træning af borgere - kaldet seniorfitness - som er et special tilrettelagt træningskoncept. Et projekt, som social-, sundheds- og ældreudvalget under kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune, lige har besluttet at gøre til et permanent tilbud til borgerne fra 2014. Ligesom DGI nu er i gang med at udrulle konceptet til andre kommuner.
Mikael Ralf Larsen, formand for sundheds- og ældreudvalget i Lejre Kommune, udtaler: "det er dejligt at se de positive resultater hos borgerne lige såvel som det frugtbare samarbejde mellem kommunen og DGI. Et sådan godt projekt bakker vi selvfølgeligt op. Det er også dejligt at høre, at andre kommuner er interesseret konceptet seniorfitness".

Konceptet Seniorfitness

Seniorfitness handler om, at kommunen stiller sine træningscentre rundt om i kommunen til rådighed uden for normal åbningstid, og DGI stiller med uddannede fitnessinstruktører fra de lokale idrætsforeninger til borgere, der har været igennem en kommunal genoptræning pga. fx en operation eller faldulykke. Herved kan de fortsætte med at træne og vedligeholde deres funktionsevner samt et godt helbred. 
I Lejre Kommune er det instruktører fra Allerslev GF, Bramsnæs IF og Hvalsø GF, der har gennemgået DGI's fitnessuddannelse, og som tager sig af træningen tre forskellige steder i kommunen. 

Baggrunden for at lave seniorfitness

Baggrunden for projektet var, at erfaringerne viste, at især seniorborgere havde sværere ved at opretholde funktionsniveauet efter endt genoptræningsforløb, og at de ofte vendte tilbage for at blive genoptrænet. Tilbagemeldingen fra disse borgere var, at det var vanskeligt at finde alternativer til den kommunale genoptræning, der opleves som tryg, imødekommende og overskuelig. Det satte Lejre Kommune sig for at ændre på, og i samarbejde med DGI udviklede man konceptet seniorfitness.
I efteråret 2013 blev projektet evalueret, og rapportens konklusion er, at borgerne i høj grad fortsatte til seniorfitness, når de først var begyndt - altså er der tilfredshed med tilbuddet hos borgerne. Derudover viser evalueringen en nedgang i antallet af borgere, der modtager kommunal træning under serviceloven, hvilket som sidegevinst har en potentiel positiv økonomisk effekt for kommunen. Hos de involverede foreninger har det betydet flere medlemmer, idet man skal være medlem af den lokale gymnastikforening for at kunne deltage i seniorfitness.
"Rapporten viser, at det er vigtigt for deltagerne, at de kan fortsætte både træningen i vante rammer og fællesskabet fra genoptræningsforløbet. Det spiller også en afgørende rolle, at de kan få vejledning og støtte af specialuddannede instruktører fra de lokale idrætsforeninger. Det er en stærk kombination og viser, hvor vigtig en rolle idrætsforeningen spiller i lokalsamfundet", fortæller formand for DGI Midt- og Vestsjælland, Margit Ølgod.

Investering i fysisk vedligeholdelse giver bonus

Pauser i træningen koster ofte seniorer et forringet helbred. Det er erfaringen hos de seniorer, som har været med i Lejre Kommunes tilbud om seniorfitness.  Bruger Jonna Nielsen, 81 år, fortæller: "med en ny hofte, slidgigt og diskusprolaps i ryggen går jeg til seniorfitness to gange om ugen for at holde mine skavanker nede og helbredet vedlige. Det er jeg nødt til, hvis jeg skal have det godt. Derudover nyder jeg at komme her og hygge med de andre".
Også instruktører ser positivt på seniorfitness: "Det er dejligt at være instruktør i projektet, fordi deltagerne er meget taknemmelige, og jeg kan se, at de får det meget bedre. På den måde gør vi instruktører en forskel", fortæller Jytte Holm, DGI-instruktør, og hun fortsætter: "Vi bliver flere og flere i takt med, at det rygtes, at man kan få lov til at træne videre efter det kommunale tilbud om genoptræning. I den forstand er projektet rigtigt godt, fordi det hjælper dem til at træne videre samme sted og med støtte fra os som instruktører. Det sociale sammenhold er vigtigt. I begyndelsen var deltagerne en smule tilbageholdende og nærmest generte, men det er bestemt ikke tilfældet længere. De griner, hygger og hjælper hinanden".

Udover en bedre fysisk tilstand tilbyder seniorfitness et nyt socialt fællesskab. Selvom man træner, kan man godt tale sammen om stort og småt og mødes til fælles julefrokost og andre sammenkomster. Med træningen oplever man øget velværd ved, at man får humøret, balanceevnen og kroppens almene tilstand frisket op. For at komme med skal man indmelde sig i den lokale DGI-afdeling og betale et kontingent på 125 kr. pr. måned.