Midler til frivilligt socialt arbejde i Lejre Kommune

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre kunne på deres møde den 1. december 2014 konstatere, at der er overvældende interesse for at søge om tilskud til frivilligt socialt arbejde i Lejre Kommune. Udvalget besluttede på mødet hvilke ansøgninger, der skal modtage støtte i 2015, og særligt ansøgninger der fremmer sundheden i Lejre vejede tungt i vurderingen.

Skrevet den. 3. december 2014

- Lejre Kommune er velsignet med en masse engagerede ildsjæle, der arbejder frivilligt til gavn for kommunens borgere - det afspejler sig også i det overvældende antal af ansøgninger, vi har modtaget. Udvalget vil gerne støtte så mange af de gode initiativer som muligt, men som retningslinjerne lyder, prioriterer vi de ansøgninger, der har et sundhedsfremmende og forebyggende formål, udtaler formand for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, Leif V. Nielsen.

Derudover er der i prioriteringen lagt vægt på, at ansøgningerne ikke må gå til drift eller aktiviteter af selskabelig eller underholdende karakter. Derimod er sundhed og forebyggelse sat højt på dagsordenen, sammen med muligheden for at give nye ansøgere støtte.

- Nogle af de tilbagevendende ansøgere vil måske opleve, at de ikke modtager støtte af samme omfang, som de før har fået. Vi har prioriteret også at give støtte til de nye ansøgere. Det har været et puslespil at få til at gå op, og vi har gjort vores bedste for at fordele midlerne retfærdigt og i tråd med de retningslinjer, der er sat for § 18, slutter formand for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, Leif V. Nielsen.

Fakta om § 18

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Servicelovens § 18 hvert år afsætte et beløb til støtte til frivilligt socialt arbejde med det formål at styrke samarbejdet mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde.

Denne side, som er ny på kommunens hjemmeside, har samlet de puljemuligheder, man bl.a. som forening har mulighed for at søge midler fra. Her er også henvisning til hjælp med at søge midler til fundraising.