Støtte til trivsel og sundhed i lokalområdet

Nu kan lokale initiativgrupper i Lejre Kommune søge om tilskud til aktiviteter, der styrker fælleskabet, sundheden og trivslen i deres lokalområde. – Vi bygger videre på vores vision om et sundt samfund med berigende fællesskaber i Lejre, siger udvalgsformand Leif V. Nielsen, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Skrevet den. 22. august 2014

Som en del af Lejre Kommunes budget for 2014 afsatte Kommunalbestyrelsen et engangsbeløb på 500.000 kr. til brug for tilskud til lokale initiativgrupper til trivsels- og sundhedsinitiativer.

Beslutningen om at sætte penge af til lokale initiativer tager afsæt i Lejrestrategien, hvor vi har formuleret vores vision om berigende fællesskaber. Vi har et ønske om at udvikle et sundt samfund, og et mål om at alle Lejreborgere - unge som ældre - skal være så aktive, sunde og selvhjulpne som muligt i alle livets faser. Derfor vil vi gerne imødekomme initiativer, der kan støtte op om disse mål, siger Leif V. Nielsen.

Initiativgrupper, der ønsker at søge puljen, skal være opmærksomme på, at der er ansøgningsfrist umiddelbart efter sommerferien - nemlig den 27. august 2014.

Som en del af Lejre Kommunes Budget 2014 afsatte Kommunalbestyrelsen et engangsbeløb på 500.000 kr. til brug for tilskud til lokale initiativgrupper, der vil fremme sundhed og trivsel i lokalområdet.

Lokale initiativer og initiativgrupper der kan understøtte dette mål, kan komme i betragtning til at modtage støtte.

Modtagere af puljemidler skal fremsende dokumentation for anvendelse af midlerne, som administrativt skal godkendes - senest august 2015.

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om tildeling af puljemidler inden udgangen af oktober 2014.

Støtte til trivsel og sundhed i lokalområdet

Ansøgningsfrist er 27. august 2014, og ansøgningsskemaet skal sendes til tfni@lejre.dk