Opstramninger i Lejre Beredskab

Efter grundige undersøgelser af forholdende i Lejre Beredskab står det nu klart, at der på en række områder vil ske opstramning af retningslinjer og praksis i beredskabet. – Jeg er tilfreds med, at vi nu er kommet til bunds i sagen, siger borgmester Mette Touborg.

Skrevet den. 21. august 2014

I et brev til Lejre Kommunes direktion den 4. april 2014 gav to ansatte i Lejre Beredskab udtryk for deres bekymring for arbejdsmiljøet, og for en række øvrige forhold vedrørende ledelsesansvar og daglig praksis i Lejre Beredskab. 

Siden har KL og BDO undersøgt  forholdene i Lejre Beredskab. Økonomiudvalget behandlede KL's og BDO's rapporter og tilhørende anbefalinger den 19. august, og udvalget besluttede at følge anbefalingerne i de eksterne undersøgelser. Det betyder, at der på en række områder sker en opstramning af retningslinjer og praksis i Lejre Beredskab.

- Økonomiudvalget tog de bekymringer, som fremgik af brevet fra to ansatte i Lejre Beredskab meget alvorligt, og besluttede at få undersøgt forholdene til bunds. Vi står nu med to gennemarbejdede rapporter og mere end 20 anbefalinger til opstramninger af den daglige praksis og af de regler, der gælder i Lejre Beredskab.

Undersøgelserne har ikke afdækket forhold, der skaber personalejuridisk grundlag for afskedigelse af beredskabschefen eller andre i Lejre Beredskab, og undersøgelserne får derfor ikke personalejuridiske konsekvenser.

- Nu gælder det om at se fremad og gennemføre de forbedringer, vi har besluttet at sætte i værk. Både for de ansatte i beredskabet og for alle de borgere, beredskabet betjener, er dette vigtigt. Jeg har tillid til, at ledelsen og beredskabet vil gennemføre de nødvendige tiltag, slutter Mette Touborg.

Sagen kort

  • Den 4. april skrev to ansatte til Lejre Kommunes direktion og gav udtryk for bekymring om arbejdsmiljøet og den daglige praksis og ledelse i Lejre Beredskab.
  • Den 20. maj besluttede Økonomiudvalget, at Lejre Kommunes revisionsselskab BDO skulle gennemføre en revisionsmæssig undersøgelse af Lejre Beredskab og at KL 's afdeling "Jura og EU" skulle gennemføre en tilbundsgående personalejuridisk undersøgelse og undersøgelse af arbejdsmiljø gennem interviews.
  • Den 19. august behandlede Økonomiudvalget KL's og BDO's rapporter. KL's rapport omfatter 22 anbefalinger
  • Ansatte i Lejre Beredskab er informeret på et personalemøde den 21. august.
  • KL's rapport kan ikke offentliggøres i sin foreliggende form. Rapporten indeholder således oplysninger, som henhører under sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold og som derfor som udgangspunkt er undtaget fra offentlighed, jf. offentlighedslovens § 21. BDO's rapport indeholder ikke sådanne oplysninger, og kan derfor offentliggøres i sin fulde form. Rapporterne til offentliggørelse kan læses herunder som PDF.