EU-midler til ildsjælene i Lejre

Der er mulighed for landdistriktsmidler til lokale ildsjæle, når Lokal Aktions Gruppe går i luften. Få indflydelse på, hvordan LAG-midlerne fordeles i ny forening – kom med til stiftende generalforsamling 25. august.

Skrevet den. 18. august 2014

Fra 2015 kan ildsjæle i Lejre få andel i millioner af støttekroner fra staten og EU. Det kan de, fordi Lejre er blevet udpeget som landdistrikt og dermed bliver inviteret til at deltage i en ny forening, som skal formidle støtte til udviklingsprojekter.

Stiftende møde

Foreningen, som skal stiftes d. 25. august kl. 19-21 i Mørkøvhallen - er en såkaldt lokal aktionsgruppe (LAG). Alle over 15 år, som bor i Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Sorø og Lejre kommuner kan blive medlemmer og få informationer om mulighederne ad den vej. Er man over 18 år - og interesserer man sig for udviklingen af landdistrikter generelt - kan man også stille op til bestyrelsen, som skal udarbejde en strategi i løbet af efteråret.
Det bliver ud fra den strategi, bestyrelsen fra 2015 skal vurdere ansøgninger fire gange årligt og indstille til Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter, hvilke større projekter, der skal have tilskud.
Grethe Saabye udpeget til bestyrelsen

Region Sjælland og de deltagende kommuner har hver udpeget et medlem til bestyrelsen, og fra Lejre Kommune er det Grethe Saabye, som er formand for kommunens Udvalg for Erhverv & Turisme.

"Jeg ved godt, at det i landdistriktskommuner indtil til nu har været meget bureaukratisk at få udbetalt LAG-midler, men jeg vælger at tro på, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har lyttet til kritikken! Og jeg tror, der kan ske vanvittigt spændende ting i Lejre, hvis vores iværksættere, foreningsliv og borgere aktivt udnytter alle de mange muligheder, der er for at få penge til udvikling" udtaler Grethe Saabye.

Dækker op til halvdelen af udgifter

Op til 50 % af de udgifter, man har haft til et udviklingsprojekt kan blive dækket af LAG-midler, hvis projektet passer ind i foreningens strategi og fremmer levevilkår og jobskabelse i landdistriktet. Pengene til at lægge ud - og de resterende 50 % - må man finde på anden vis - eksempelvis via lån, andre fonde eller kommunale støtteordninger. Lejre Kommune er netop i fuld gang med at opruste ved at samle alle relevante informationer om kommunens støtteordninger på Lejre.dk.

Fakta

Stiftende generalforsamling i LAG: 25. august kl. 19-21.00 i Mørkøvhallen
Vil du vide mere om mulighederne i en Lokal Aktions Gruppe, så læs mere på www.livogland.dk.

Se annoncen med indkaldelse til stiftende generalforsamling her.