Afblæsning af forhøjet risiko for naturbrande

Risikoen for naturbrande er nu igen tilbage på normalt niveau, grundet den sidste uges nedbør.

Skrevet den. 12. august 2014

Tørkeindekset udviser normalt niveau og der er ikke andre forhold der indikerer, at Lejre Brandvæsen bør opfordre til særlig agtpågivenhed.

Lejre Brandvæsen anbefaler dog som altid, at man udviser naturlig forsigtighed ved brug af åben ild. I gennem den tørre periode har Lejre Brandvæsen også kørt til flere naturbrande og Beredskabsstyrelsen skriver på deres hjemmeside, at antallet af naturbrande ikke har været så højt i seks år.