Social- og sundhedshjælper-elev

Kom godt fra start med en faglig uddannelse til et meningsfuldt arbejdsliv. Bliv social- og sundhedshjælper-elev i Lejre Kommune med opstart i august 2019.

Skrevet den. 31. januar 2019

Har du lyst til at arbejde med ældre borgere på Plejecentre eller i hjemmeplejen?
Som social- og sundhedshjælper kan du se frem til et udfordrende arbejdsliv, hvor to dage aldrig er ens.

Vi tilbyder en afvekslende hverdag og har 5 elevpladser til Hold August 2019.
Du gør en forskel for mennesker, der har brug for dig.

Social- og sundhedshjælperuddannelsen er en professionel uddannelse, hvor du arbejder med mennesker, der har brug for støtte og praktisk hjælp til en aktiv og meningsfuld tilværelse.
Du arbejder derfor under uddannelsen med sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, tidlig opsporing, rehabilitering og igangsættelse af aktiviteter.
Vi lægger vægt på, at du har lyst og evner til at udvikle dig inden for kommunikation, motivation og samarbejde; altid med borgeren som omdrejningspunkt.

Din elevprofil

Vi lægger vægt på, at du er;

  • ambitiøs, engageret og mødestabil
  • ansvarsbevidst og respektfuld
  • parat til at tage ansvar for egen læring og uddannelse
  • optaget af at skabe kvalitet, faglighed og resultater inden for plejesektoren

Kerneopgaven i dit arbejde er at yde støtte til mennesker, der har behov for hjælp, får du brug for din evne til at møde mennesker respektfuldt og have fokus på deres livskvalitet.
Det er vigtigt, at du er mødestabil, klar til at lære nyt og tager ansvar for dine opgaver.
Du skal desuden være indstillet på hjemmearbejde både i forbindelse med skole- og praktikperioder.

Vores uddannelsesprofil

Din hverdag som social- og sundhedshjælperelev i Lejre Kommune vil være kendetegnet ved et struktureret uddannelsesforløb, engagerede og fagligt kompetente praktikvejledere samt en god atmosfære omkring uddannelsesområdet. I dit uddannelsesforløb tager vi udgangspunkt i dine forudsætninger. Vi tænker gerne kreativt og individuelt for at hjælpe dig bedst muligt i din kompetenceudvikling.

Optagelse og ansættelse

Social- og sundhedshjælperuddannelsen er en vekseluddannelse, der strækker sig over 14 måneder. Skoleperioderne foregår på ZBC afdeling i enten Roskilde eller Holbæk.
Lejre Kommune bliver din arbejdsgiver gennem hele uddannelsesforløbet, og du vil blive ansat på en uddannelsesaftale. Arbejdstiden er på 37 timer ugentlig, der vil forekomme weekend- og aftenarbejde.

  • Elever direkte fra 9. eller 10. klasse skal have bestået Grundforløb 1 og 2 - vedlæg dokumentation for at du er optaget/går på GF2
  • Elever der har været ude af grundskolen/folkeskolen mere end et år eller er fyldt 25 år skal have bestået hele eller dele af grundforløb 2, dette vurderes ved en realkompetencevurdering foretaget af vejledningen på ZBC ( www.Zbc.dk) forud for ansættelse og optagelse på hovedforløbet. Realkompetencevurderingen skal vedlægges ansøgningen.

Læs mere:
http://www.lejre.dk/job-og-uddannelse/social-og-sundhedsuddannelser eller her. 
Lønvilkår under uddannelsen efter gældende overenskomst med FOA www.foa.dk

Ansøgningsfrist: Søndag den 3. marts 2019.
Ansøgningen sendes til: SOSUansogning@lejre.dk Ansøgningen skal indeholde en motiveret ansøgning, samt CV: Fulde navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.
Til ansøgningen vedlægges dokumentation for:
• Tidligere eller igangværende uddannelse
• Bevis for Førstehjælp (12 timer) og elementær Brandbekæmpelse (3 timer)
• Straffeattest
• At du er i gang med eller har gennemført GF2

Ansættelsessamtaler finder sted uge 14-15/2019.

Du giver samtidig med afsendelse af din ansøgning og bilag samtykke til, at vi må behandle, dine oplysninger til rekrutteringsformål. Du kan læse nærmere om vores behandling her.

Ved spørgsmål kontakt uddannelseskoordinator Tine Kornval Jacobsen - mail: tija@lejre.dk eller telefon 3078 8221.