Pædagogisk assistent-elev

Kom godt fra start med en faglig uddannelse til et meningsfuldt arbejdsliv. Bliv Pædagogisk Assistentelev i Lejre Kommune med opstart i august 2019.

Skrevet den. 31. januar 2019

Drømmer du om et pædagogisk arbejde med børn, unge eller voksne?

Som pædagogisk assistentelev bliver du uddannet til at arbejde med børn i daginstitutioner eller skoler. Du bliver desuden uddannet til at kunne arbejde i bo- og dagtilbud for unge og voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
Uddannelsen er en erhvervsuddannelse som varer op til 2 år og 1½ mdr. Uddannelsen veksler mellem skole- og praktikperioder. Den pædagogiske assistentuddannelse giver en grundlæggende viden om, hvordan man drager omsorg for børn, unge og voksne. Du får desuden viden om, hvordan du kan lave aktiviteter inden for bevægelse, idræt og i naturen, samt viden om kost og motions betydning for fysisk og psykisk velvære.
I skoleperioderne vil du modtage undervisning på ZBC Sosu. Under skoleperioderne vil du få en teoretisk tilgang til det pædagogiske og praktiske arbejde, der er med børn og unge. I praktikperioderne arbejder du i en af Lejre Kommunes daginstitutioner, hvor du vil få den praktiske indgangsvinkel til arbejdsopgaverne.

Pædagogisk assistentuddannelsen er en professionel erhvervsuddannelse. Som pædagogisk assistentelev i Lejre Kommune, vil du blive en del af det pædagogiske arbejde, der er med til at sikre de bedste mulige rammer for børnene i kommunen. Der er i Lejre Kommune særligt fokus på, at børnene har et aktivt og sjovt udendørsliv, lærer om økologi og naturen, får forskellige kulturelle oplevelser, og at de indgår i både store og små fællesskaber, hvor leg og læring spiller en central rolle i forhold til deres udvikling.

Din elevprofil

Vi lægger vægt på:

  • at du er motiveret, nysgerrig, innovativ og kreativt tænkende og vil være med til at skabe rammerne for et værdifult børneliv.
  • at du i mødet og dialogen med både børn, forældre og samarbejdspartnere indgår med en respektfuld og anerkendende tilgang.

Det er vigtigt, at du er mødestabil, klar til at lære nyt og tager ansvar for dine opgaver.
Du skal desuden være indstillet på hjemmearbejde både i forbindelse med skole- og praktikperioder.

Vores uddannelsesprofil

Din hverdag som pædagogisk assistentelev i Lejre Kommune vil være kendetegnet ved et struktureret uddannelsesforløb, engagerede og fagligt kompetente praktikvejledere samt en god atmosfære omkring uddannelsesområdet. I dit uddannelsesforløb tager vi udgangspunkt i dine forudsætninger. Vi tænker gerne kreativt og individuelt for at hjælpe dig bedst muligt i din kompetenceudvikling.
Lejre Kommune bliver din arbejdsgiver gennem hele uddannelsesforløbet, og du vil blive ansat på en uddannelsesaftale. Arbejdstiden er på 37 timer ugentlig, der kan forekomme weekend- og aftenarbejde.
Du bliver lønnet af Lejre Kommune under uddannelsen. Lønvilkår under uddannelsen efter gældende overenskomst med FOA www.foa.dk
Ansættelse på hovedforløb kan kun ske ved et bestået grundforløb 2.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist: 14. april 2019.

Ansøgningen sendes til: SOSUansogning@lejre.dk Ansøgningen skal indeholde en motiveret ansøgning, samt CV med hoved indeholdende: Fulde navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og cpr.nr.
Til ansøgningen vedlægges dokumentation for:
• Tidligere eller igangværende uddannelse
• Bevis for Førstehjælp (12 timer) og elementær Brandbekæmpelse (3 timer)
• Straffeattest
• At du er i gang med eller har gennemført GF2

Ansættelsessamtaler finder sted i uge 18/2019.

Du giver samtidig med afsendelse af din ansøgning og bilag samtykke til, at vi må behandle, dine oplysninger til rekrutteringsformål. Du kan læse nærmere om vores behandling her.

Ved spørgsmål kontakt uddannelseskoordinator Tine Kornval Jacobsen, mail: tija@lejre.dk eller telefon 3078 8221.