Familiekonsulent og Ungekonsulent til Familiehuset

Familiehuset i Lejre Kommune opnormerer og søger Familiekonsulent og Ungekonsulent.

Skrevet den. 7. januar 2019

I Lejre Kommune har vi besluttet, at familier med udsatte børn og unge skal tilbydes en så tidlig og målrettet indsats som muligt. Vi har fokus på, at jo tidligere vi sætter relevant ind, jo større betydning har det for det enkelte individ og familien. Målet er på kort sigt at komme i trivsel, og på længere sigt være i stand til at gennemføre uddannelse og komme i beskæftigelse.

Vi har fokus på helhedsindsatser med tværfaglig koordinering og samarbejde og vil gerne prioritere at indsatser løses internt i kommunen fremfor eksternt.

Vi søger derfor snarest muligt en familiekonsulent og en ungekonsulent med socialfaglig baggrund til Familiehuset, forankret i Familierådgivningen under Center for Job og Social.

Dit job hos os

Ungekonsulent
Som ungekonsulent i Familiehuset løser du primært kontaktpersonsopgaver visiteret efter servicelovens §52. Det er en forebyggende indsats til unge mellem 10-18(23) år, som af forskellige årsager udviser bekymrende adfærd og udvikling. Du arbejder med den unge i relevante miljøer og har et særligt fokus på den unges forankring i skole og uddannelse. Du kan navigere i at have tæt kontakt til den unge og samtidig have et godt samarbejde med forældre og guide dem, hvor det kan være nødvendigt.

Du møder den unge og er garant for, at de med dig får en ny chance, og du formår at samarbejde med alle relevante personer i den unges netværk.

Se funktionsbeskrivelse for stillingen som ungekonsulent her.

Familiekonsulent
Som Familiekonsulent i Familiehuset løser du opgaver visiteret efter servicelovens §11 og §52. Du har en bred vifte af terapeutiske værktøjer, der gør, at du kan gå fra en type samtale, hvor du er konsultativ og vejledende til en anden, hvor du kører en længerevarende familiebehandlingsindsats. Du har erfaring med at arbejde i hjemmet hos udsatte familier, der har brug for tæt støtte i hverdagen for at undgå anbringelse af deres barn.
Du arbejder ofte alene men samarbejder også godt med en eller flere kollegaer i konkrete familier. Du kan lede individuelle behandlingsforløb med et barn, en ung eller en stor familie med dine, mine og vores børn, men du kan også gå med som nr. to på et gruppeforløb.
Kort sagt opgaverne er komplekse, mangeartede og vildt spændende.

Se funktionsbeskrivelse for stillingen som familiekonsulent her.

Gældende for begge stillinger

Du har en socialfaglig baggrund som pædagog, lærer, socialrådgiver eller lignende, og at du har en relevant terapeutisk overbygning. Du kan arbejde fleksibelt alt fra tidlig morgen til sen aften og ca. hver anden weekend. Vi forventer ikke, at du arbejder over de 37 timer, men vi forventer, at du ser fleksibiliteten og de skæve arbejdstider som en fordel og en naturlig del af denne type arbejde. Du skal ligeledes have almindeligt kørekort og egen bil.

Hvem er vi

Som ansat i Familiehuset bliver du en del af fællesskabet i Center for Job og Social i Lejre Kommune – et fællesskab som også strækker sig på tværs af hele den kommunale organisation, når vi samarbejder om familier, børn og unge.

Du vil få 12 forskellige og kompetente kollegaer i Familiehuset. Med denne opnormering vil Familiehuset bestå af et team på 8 familiekonsulenter, et team på 3 ungekonsulenter og 2 ansatte på tilbuddet Isafjord.
Aktuelt er vi i gang med at implementere FIT (Feedback Informed Treatment) og fagsystemet Journal Digital. Vi vægter høj faglighed og udvikling af nye tilbud.

Det formelle

Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse. Du vil referere til afdelingsleder i Familiehuset.

Ansættelsestidspunkt den 1. marts 2019.

Vi glæder os til at høre fra dig senest torsdag den 24. januar 2019 kl. 8.00. Send din ansøgning og relevante bilag til pfni@lejre.dk. Skriv gerne hvilken af stillingerne, du søger.

Du giver samtidig med afsendelse af din ansøgning og bilag samtykke til, at vi må behandle, dine oplysninger til rekrutteringsformål. Du kan læse nærmere om vores behandling af dine oplysninger her.

Du er også meget velkommen til at ringe til os, hvis du vil høre mere om stillingen. Ring til afdelingsleder Pia Fussing Nielsen, tlf. 29 37 35 16.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 29. og 30. januar 2019.