Leder til afdeling for Beskæftigelse & Jobrehabilitering

Vil du være med til at understøtte og udvikle beskæftigelsesindsatsen og virksomhedsservicen i Lejre Kommune i takt med lovændringer og konjunktursvingninger? Så har vi en ny afdelingslederstilling til besættelse 1. april 2019.

Skrevet den. 8. januar 2019

Ungereform og krav om helhedsorienterede indsatser er baggrund for omorganisering i Center for Job & Social, hvor der oprettes en ny afdeling for Beskæftigelse & Jobrehabilitering. I denne afdeling oprettes en ny lederstilling, som også vil være stedfortræder for jobcenterlederen. Lederen vil have det daglige ledelsesmæssige ansvar for 3 teams: Team Job, Team Dagpenge og Team Virksomhedsservice. De 3 teams arbejder med borgere der modtager arbejdsløshedsdagpenge, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, job- og uddannelsesparate borgere, borgere der modtager integrationsydelse samt virksomhedsservice.

Lederen vil endvidere være ledelsesrepræsentant i det tværfaglige arbejde omkring erhvervsservice i Lejre Kommune i samarbejde med Erhvervschefen.
Tværfagligt samarbejde vil blive en stor del af ledelsesopgaven. Både i forhold til øvrige afdelinger i Center for Job & Social og i forhold til A-kasser, Borgerservice, ungeindsats, eksterne leverandører, virksomheder og erhvervsforeninger.

Center for Job & Social består af 3 afdelinger, Afdeling for Beskæftigelse & Jobrehabilitering, Afdeling for Unge & Voksne med særlige behov, Familierådgivningen samt 2 sociale tilbud for henholdsvis borgere med psykiske handicaps samt udviklingshæmmede. Den nye leder vil blive en del af rådhusledergruppen.

Vi tilbyder dig:

 • At blive leder i en kommune med høj socioøkonomisk profil, lav ledighed, 49 landsbyer i udvikling og mange små virksomheder.
 • En vigtig rolle i Center for Job & Social, hvor høj faglighed og trivsel er i højsædet.
 • At blive en del af et velfungerende lederteam i centret. Endvidere plads i et lederforum for ledere i Lejre kommune samt et tværgående team, der i fællesskab udvikler samarbejde og virksomhedsservice
 • At blive leder af 3 velfungerende teams med to fagkoordinatorer ( 25 medarbejdere).
 • Gode udviklingsmuligheder i jobbet - blandt andet via faglig sparring, uddannelse og kurser

Se stillingsbeskrivelsen her.

Vi søger dig, der:

 • Har erfaring med ledelse indenfor den beskæftigelsesrettede indsats og virksomhedsservice.
 • Kan understøtte og udvikle det tværfaglige og organisatoriske samspil i og udenfor kommunen.
 • Sætter nærledelse højt – herunder personaleledelse og udvikling af medarbejdere.
 • Har relevant uddannelsesbaggrund. Gerne en lederuddannelse.
 • Kan skabe følgeskab og drive udmøntning af systematisk sagsbehandling ud fra lovgivningernes krav og den vedtagne beskæftigelsesplan.
 • Kan understøtte teamsamarbejdet – også på tværs af teams.
 • Kan arbejde i et center, hvor helhedsorientering, samarbejde, prioritering og fleksibilitet er et must!
 • Kan lide at deltage i udvikling og effektmåling.
 • Kan skabe sammenhæng til Lejre Kommunes strategigrundlag kerneopgaver og pejlemærker. Se mere her.

Center for Job & Social ligger i Hvalsø, 2 stationer fra Roskilde indenfor HT området.

Løn:

Løn bliver fastsat i henhold til overenskomst.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgningen med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse skal være Lejre Kommune CJS@lejre.dk i hænde senest d. 5. februar 2019 kl. 12.00 Mærket ”Afdelingsleder”.

Du giver samtidig med afsendelse af din ansøgning og bilag samtykke til, at vi må behandle, dine oplysninger til rekrutteringsformål. Du kan læse nærmere om vores behandling af dine oplysninger her.

Ansættelsessamtaler forventes at blive d. 13. februar 2019 og anden runde d. 25. februar 2019.
Yderligere oplysninger kan indhentes hos Jobcenterleder Gitte Rønman 24929289 eller Job & Socialchef Lone Lykke Marker tlf. 21944937