Social- og sundhedshjælperelev

Har du lyst til at arbejde med ældre borgere på Plejecentre eller i hjemmeplejen? Som social- og sundhedshjælper kan du se frem til et udfordrende arbejdsliv, hvor to dage aldrig er ens. I Lejre Kommune sørger vi for, at du kommer godt i gang med din uddannelse, som både giver en faglig og personlig udvikling.

Skrevet den. 12. september 2018

Du gør en forskel for mennesker der har brug for dig

Social- og sundhedshjælperuddannelsen er en professionel uddannelse, hvor du arbejder med mennesker, der har brug for støtte og praktisk hjælp til en aktiv og meningsfuld tilværelse. Du arbejder derfor under uddannelsen med sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, tidlig opsporing, rehabilitering og igangsættelse af aktiviteter. Vi lægger vægt på, at du har lyst og evner til at udvikle dig indenfor kommunikation, motivation og samarbejde; altid med borgeren som omdrejningspunkt.
Social- og sundhedshjælperuddannelsen er en vekseluddannelse, der strækker sig over 14 måneder. Skoleperioderne foregår på ZBC afdeling i enten Roskilde eller Holbæk. I praktikperioderne vil du være i praktik på en af Lejre Kommunes plejecentre eller i hjemmeplejen.

Vores uddannelsesprofil

Din hverdag som social- og sundhedshjælperelev i Lejre Kommune vil være kendetegnet ved et struktureret uddannelsesforløb, engagerede og fagligt kompetente praktikvejledere samt en god atmosfære omkring uddannelsesområdet. I dit uddannelsesforløb tager vi udgangspunkt i dine forudsætninger. Vi tænker gerne kreativt og individuelt for at hjælpe dig bedst muligt i din kompetenceudvikling. Vi har løbende ca. 60 elever indenfor social- og sundhedsområdet, og vi lægger vægt på, at du som elev får gavn af at være en del af elevfællesskabet.

Din elevprofil

Vi lægger vægt på, at du er motiveret, nysgerrig, innovativ og kreativt tænkende og har fokus på, at borgeren er i centrum - ikke kun i ord, men også i handling.
Da kerneopgaven i dit arbejde er at yde støtte til mennesker, der har behov for hjælp, får du brug for din evne til at møde mennesker respektfuldt og have fokus på deres livskvalitet.
Det er vigtigt, at du er mødestabil, klar til at lære nyt og tager ansvar for dine opgaver.
Du skal desuden være indstillet på hjemmearbejde både i forbindelse med skole- og praktikperioder.

Optagelse og ansættelse

Lejre Kommune bliver din arbejdsgiver gennem hele uddannelsesforløbet, og du vil blive ansat på en uddannelsesaftale. Arbejdstiden er på 37 timer ugentlig, der vil forekomme weekend- og aftenarbejde.
Længden af uddannelsesaftalen afhænger af de kompetencer, som du har erhvervet forud for dit ønske om optagelse på hovedforløbet – læs mere på www.zbc.dk
Du kan søge om optagelse og ansættelse direkte til hovedforløbet eller til Grundforløb 2.

Ansættelse på grundforløb 2 og efterfølgende hovedforløb:

  • Elever direkte fra 9. eller 10. klasse skal have bestået Grundforløb 1 og kan søge om ansættelse på Grundforløb 2. Dokumentation for optagelse på grundforløb 1 skal vedlægges ansøgningen
  • Elever der har været ude af grundskolen/folkeskolen mere end et år eller over 25 år skal have foretaget en realkompetencevurdering foretaget af vejledningen på ZBC forud for ansættelse og optagelse på grundforløb 2. Realkompetencevurderingen skal vedlægges ansøgningen

Ansættelse på hovedforløb

  • Elever direkte efter 9. eller 10. klasse, som har bestået grundforløb 2 kan søge om ansættelse på hovedforløbet. Dokumentation for optagelse på grundforløb 2 skal vedlægges ansøgningen
  • Elever der har været ude af grundskolen/folkeskolen mere end et år skal have bestået hele eller dele af grundforløb 2, dette vurderes ved en realkompetencevurdering foretaget af vejledningen på ZBC forud for ansættelse og optagelse på hovedforløbet. Realkompetencevurderingen skal vedlægges ansøgningen
  • Elever over 25 år skal vurderes ved en realkompetencevurdering foretaget af vejledningen på ZBC forud for ansættelse og optagelse på hovedforløbet. Realkompetencevurderingen skal vedlægges ansøgningen 

Læs mere om uddannelsen her.
Lønvilkår under uddannelsen efter gældende overenskomst med FOA www.foa.dk

Ansøgningen sendes til: SOSUansogning@lejre.dk Ansøgningen skal indeholde en motiveret ansøgning, samt CV med hoved indeholdende: Fulde navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.
Til ansøgningen vedlægges dokumentation for:
• Tidligere eller igangværende uddannelse
• Bevis for Brandbekæmpelse
• Førstehjælpsbevis
• Straffeattest

Antal stillinger: 5

Ansøgningsfrist: 28. september 2018.
Ansættelsessamtaler finder sted i uge 41.

Ved spørgsmål kontakt uddannelseskoordinator Tine Kornval Jacobsen på E-mail: tija@lejre.dk eller tlf. 30 78 82 21.