Social- og sundshedsassistentelev

Er du i gang med eller har gennemført grundforløb 2? Går du med en drøm om at få mere viden, flere kompetencer og mere ansvar i dit nuværende arbejdsliv i sundhedssektoren, så er du måske en af vores nye social- og sundhedsassistentelever?

Skrevet den. 12. september 2018

Som social og sundhedsassistentelev vil du få en spændende uforudsigelig hverdag, hvor fokus er på menneskelige behov, forskellige livssituationer og på at gøre borgeren i stand til at mestre mest muligt i eget liv.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen er en vekseluddannelse. I skoleperioderne får du undervisning på ZBC.
Efter endt uddannelse vil dine arbejdsopgaver som autoriseret sundhedsperson bl.a. bestå i:

 • Helhedsorienteret personlig og praktisk hjælp, herunder håndtering af medicin
 • At arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende
 • At dokumentere den udførte sygepleje i et fagsprog
 • At kende lovgivningen og arbejde ansvarsfuldt inden for denne
 • Tidlig opsporing, rehabilitering og igangsættelse af aktiviteter
 • At støtte og hjælpe borgeren til at være aktiv i eget liv
 • At samarbejde professionelt, tværfagligt og tværsektorielt

Vores uddannelsesprofil

Din uddannelse som social- og sundhedsassistentelev i Lejre Kommune vil være kendetegnet ved et struktureret uddannelsesforløb, engagerede og fagligt kompetente praktikvejledere samt en god atmosfære omkring uddannelsesområdet. Vi har løbende ca. 60 elever indenfor social- og sundhedsområdet, og vi lægger vægt på, at du som elev får gavn af at være en del af elevfællesskabet.

Din elevprofil

Vi lægger vægt på, at du er motiveret, nysgerrig, innovativ og kreativt tænkende og har fokus på, at borgeren er i centrum - ikke kun i ord, men også i handling.
Social- og sundhedsassistenteleverne i Lejre Kommune er desuden kendetegnet ved at være:

 • ambitiøse, engagerede og mødestabile
 • optaget af at skabe kvalitet, faglighed og resultater inden for plejesektoren
 • målrettet mod at indtage en faglig rolle med stort ansvar og med mange bolde i luften
 • parate til at tage ansvar for egen læring og uddannelse
 • Du skal desuden være indstillet på hjemmearbejde både i forbindelse med skole- og praktikperioder.

Som social- og sundhedsassistentelev får du løn fra Lejre Kommune under hele uddannelsen.
Lønvilkår under uddannelsen efter gældende overenskomst med FOA www.foa.dk

Øvrig information om social- og sundhedsassistentuddannelsen kan du læse her.

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2018.
Antal Elevpladser: 5
Ansøgningen sendes til: SOSUansogning@lejre.dk Ansøgningen skal indeholde en motiveret ansøgning, samt CV med hoved indeholdende: Fulde navn, adresse, telefonnummer, mailadresse.
Til ansøgningen vedlægges dokumentation for:
• Tidligere eller igangværende uddannelse
• Bevis for Brandbekæmpelse
• Førstehjælpsbevis
• Straffeattest

Du giver samtidig med afsendelse af din ansøgning og bilag samtykke til, at vi må behandle, dine oplysninger til rekrutteringsformål. Du kan læse nærmere om vores behandling af dine oplysninger her.

Ansættelsessamtaler finder sted i uge 44.
Lejre Kommune bliver din arbejdsgiver gennem hele uddannelsesforløbet, og du vil blive ansat på en uddannelsesaftale. Arbejdstiden er på 37 timer ugentlig, der vil forekomme weekend- og aftenarbejde.

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator: Tine Kornval Jacobsen på E-mail:tija@lejre.dk eller via tlf. 3078 8221.