Socialfaglig koordinator til Børn- og ungerådgivningen - Genopslag

Har du solid socialfaglig erfaring, god til relationer og samarbejde og har du lyst til at understøtte rådgiverne i at skabe merværdi for familier med særlige behov i et tæt samarbejde med andre? Så er du måske vores nye fagkoordinator.

Skrevet den. 4. december 2018

Om os

Lejre kommune er et sted – eller rettere 49 landsbyer, hvor vi vægter det nære og lokale fællesskab. På kun 45 min. kan du komme fra København til Hvalsø i Lejre kommune i bil, du kan også tage med tog direkte til Hvalsø.

Vi søger en fagkoordinator, der kan og vil være med til at fortsætte den positive udvikling af kvalitet i sagsarbejdet og blandt andet visionen i Lejre kommune om hvordan vi samarbejder, koordinerer og forebygger. Børn- og Ungerådgivningen har gennemført en gennemgribende kvalitetsudvikling på hele det specialiserede børne- og ungeområde, og har i dag et højt fagligt niveau og solidt administrativt grundlag, at arbejde ud fra.

Som ansat i Børn- og Ungerådgivningen bliver du en del af fællesskabet i Center for Job – og Social i Lejre Kommune – et fællesskab som også strækker sig på tværs af hele den kommunale organisation, når vi samarbejder om familier, børn og unge.

Dit job hos os

Fagkoordinatorens primære opgave er at bidrage til en kontinuerlig udvikling af den faglige kvalitet – både i forhold til eget center og på tværs af det samlede specialiserede socialområde. Du får et særligt ansvar i forhold til at være et fagligt fyrtårn for Børn- og Ungeteamet.
Som en del af dette arbejde skal fagkoordinatoren sikre sammenhæng mellem foranstaltninger og økonomi, og skal kunne formidle vigtigheden af denne sammenhæng til rådgiverne.

Derudover vil du komme til at arbejde med disse opgaver som fagkoordinator hos os:

 • Løbende sparring med hver enkelt rådgiver for at sikre flow og kvalitet i sager samt kendskab til det samlede antal sager og sagstyngden.
 • Ledelse af ugentlige teammøder, herunder sikre implementering af serviceniveauer, arbejdsgange, procedurer etc.
 • Rådgivning og sparring både på ledelses- og rådgiverniveau, herunder: Danne makkerskab med rådgiverne i komplicerede sager.
 • Formidle og implementere ny lovgivning, samt sikre at lovgivning og sagsbehandlingsfrister bliver overholdt
 • Udarbejde planer for opstart af nye medarbejdere samt sikre mentorordning
 • Være tovholder på tvangssager.

Du vil også, i samarbejde med ledelsen, komme til at arbejde med:

 • At afdække nye udviklingsmuligheder og implementere disse
 • At sikre en bred foranstaltningsvifte, hvor det enkelte barns/den unges/familiens behov kan dækkes, herunder tæt og løbende opfølgning med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • At justere arbejdsgange og procedurer i tæt samarbejde med vores socialjurist.

Din profil:

Vi søger dig, der:

 • Er uddannet socialrådgiver/socialformidler og har en relevant erfaring med de beskrevne opgaver indenfor området, samt erfaring med DUBU og ICS.
 • Formår at samarbejde bredt – både i forhold til kolleger, internt i organisationen og i forhold til eksterne samarbejdspartnere såsom andre kommuner, regioner, eksterne leverandører etc.
 • Formår at fremstå som et fagligt fyrtårn, der kan sætte en faglig retning og sikre, at denne bliver efterlevet.
 • Har tydelige kommunikative kompetencer og er god til at skabe relationer.
 • Kan arbejde systematisk og kan videreformidle understøttende redskaber til rådgiverne.

Se også Job- og funktionsbeskrivelse her.

Det formelle:

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.
Vi glæder os til at høre fra dig senest den 4. januar 2019 kl.14.00. Send din ansøgning og relevante bilag til hanj@lejre.dk. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 15. januar 2019.

Du giver samtidig med afsendelse af din ansøgning og bilag samtykke til, at vi må behandle, dine oplysninger til rekrutteringsformål. Du kan læse nærmere om vores behandling her.

Du er meget velkommen til at ringe til os, hvis du vil høre mere om stillingen. Ring til afdelingsleder Lone Tue Hansen, tlf.: 20 55 66 41 eller til TR Nadia Bjerregaard, tlf.: 30 68 15 69.