Forhandlingskoordinator - GENOPSLAG

Forhandlingskoordinator med stærke kompetencer indenfor forhandling og viden om det specialiserede børne- og voksenområde. Vi søger en forhandlingskoordinator på børne- og voksenområdet til Center for Job og Social i Lejre Kommune. Har du flair for forhandling og kan du balancere økonomi, lovgivning og faglighed er det måske dig, vi søger!

Skrevet den. 6. december 2018

Vi har brug for en forhandlingskoordinator, der kan medvirke til at matche behov, takst og tilbud. Du skal kunne spotte, forberede og indfri et forhandlingspotentiale i sager med behov for eller bevilget støtte til anbringelser, dagbehandling, botilbud, støtte i eget hjem, aktivitets- og samværstilbud m.v.
Du skal kunne indgå i forhandlinger med sociale tilbud på både professionel og kompetent vis, kunne forstå og anvende forhandlingsstrategi i situationen, besidde kompetencer inden for mundtlig såvel som skriftlig kommunikation, have takstforståelse og kunne indgå i tværfagligt samarbejde.

Mål
Mange kommuner har et højt udgiftsniveau på det specialiserede børne- og voksenområde, hvorfor der er brug for en økonomisk bevidsthed og stærk forhandlingskompetence, som skal i spil for at øge den langsigtede økonomiske styring.
Lejre Kommunes kommunalbestyrelse har prioriteret investering i særligt kompetent forhandlingsindsats i den indgående budgetaftale og har fastsag økonomiske målsætninger, der skal opnås. Budgetaftalen med bilag ses på Lejre Kommunes hjemmeside: www.lejre.dk

Primære opgaver i jobbet

 • Varetage takst/pris og kontraktforhandlinger i konkrete sager sammen med kommunens rådgivere
 • Bidrage fagligt ved behandling af ansøgninger fra botilbud om forhøjelser af takster

Andre vigtige opgaver

 • Planlægning og strukturering af forhandlingsforløb med f.eks. regioner
 • Agere sparringspartner for rådgiverne i forhold til at pege på relevante døgntilbud, dagbehandling for børn og voksne eller leverandører af forskellige former for støtte
 • Bidrage til udarbejdelse af analyser af nuværende og fremtidige behov for tilbud
 • Medvirke til at sikre overblik over relevante tilbud
 • Bidrage til sammenhængende indsats i overgangen ung til voksen med henblik på tildeling af rette tilbud
 • Bidrage til praksisnær kompetenceudvikling af rådgiverne indenfor forhandling

Din profil og kvalifikationer

Vi er interesseret i en fagperson med stærke analytiske kompetencer indenfor forhandling og viden om det specialiserede børne- og voksenområde. Du skal have lyst til at sætte forhandling i centrum og være bevidst om, at der bliver stillet forventninger til dine resultatmål.

Som forhandlingskoordinator:

 • Har du viden om og erfaring med forhandlingsstrategier og metoder
 • Har du forståelse for takstsammensætning
 • Har du viden om økonomiske vilkår og rammer på socialområdet – gerne ud fra en erfaring fra udførerniveau/tilbudsniveau
 • Tænker du kreativt og anderledes i forhold til sociale indsatser
 • Har du stærke økonomiske, analytiske og kommunikative kompetencer
 • Er du i stand til at samarbejde bredt med forskellige faggrupper
 • Tænker du positivt, evner at have overblik og kan holde hovedet koldt selv i pressede situationer
 • Har du forståelse for politiske og organisatoriske rammer

Vi tilbyder

Vi tilbyder dig et job med fleksible rammer, mulighed for selvstændigt arbejdet, frugtordning og en masse personlige/faglige kompetente og samarbejdsvillige kolleger.
Det er vigtigt for os, at du har de nødvendige personlige og faglige kompetencer, men hvis du skulle have brug for faglig opkvalificering på enkelte områder, så tilbyder vi dig også det.
Dit ansættelsessted vil være i Team Administration og Udvikling med direkte reference til Job og Socialchefen. Center for Job og Social omfatter Jobcentret samt det specialiserede børne- og voksenområde.
I Lejre Kommune har vi Vores Sted, hvor vi sammen skaber velfærd gennem samspil mellem borgere, foreninger, erhvervsliv og kommunens ansatte. Centret for Job og Social bidrager blandt andet til kerneopgaverne Uddannelse og Beskæftigelse samt Aktivt og Selvstændigt Liv. 

Ansættelsesvilkår

Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer ugentlig.
Løn- og ansættelsesforhold efter overenskomst.
Arbejdssted:
Center for Job og Social
Rådhuset i Hvalsø
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø

Vil du vide mere så kontakt:
Job og Socialchef Lone Lykke Marker tlf. nr.: 21944937
Afdelingsleder Inge Bagge tlf. nr.: 29361207
Afdelingsleder Lone Tue Hansen tlf. nr.: 20556641

Ansøgningsfrist

Frist for ansøgningen er 15. januar 2019. Ansøgning mærket ”Forhandlingskoordinator” bedes sendt pr. mail til sulb@lejre.dk
Du giver samtidig med afsendelsen af din ansøgning og bilag samtykke til, at vi må behandle dine oplysninger her.
Om ansættelsesproceduren:
Samtalerunde forventes afholdt 21. januar 2019.