Lejre Kommune søger to engagerede sygeplejefaglige gruppeledere, der har fokus på faglig udvikling og tæt personaleledelse

Har du særlig interesse for geriatri og demens og brænder for at udøve nærværende og situationsbestemt ledelse på et plejecenter? Har du dokumenteret ledererfaring og en sygeplejefaglig grunduddannelse? Er du en tydelig leder med et positivt, imødekommende og løsningsorienteret sind? Så er du måske den ene af Lejre Kommunes to nye gruppeledere!

Skrevet den. 17. november 2017

Om dig

Vi ønsker ledere som genkender sig selv i nedenstående:
• Du har en sygeplejerskeuddannelse og kan dokumentere ledelseserfaring
• Du har – eller ønsker at gennemføre en lederuddannelse på diplomlederniveau
• Du har fokus på den sygeplejefaglige ledelse og udvikling
• Du prioriterer et respektfuldt og engageret tværfagligt samarbejde, som fundament for en sammenhængende indsats over for plejecentrets beboere
• Du fremstår som plejecentrets synlige daglige ledelse såvel internt og som eksternt
• Du formår at prioritere dine opgaver og din tid i en døgndrevet drift og trives i en dynamisk kultur i et professionelt miljø
• Du er positiv, imødekommende og løsningsorienteret i dit samarbejde med personale, lederkollegaer, tillidsvalgte, beboere og pårørende
• Du har erfaring med økonomi – og ressourcestyring og kan løfte ansvaret i forhold til budgetoverholdelse i eget område
• Du har den nødvendige viden om gældende overenskomster og arbejdstidsaftaler indenfor området
• Du har gode kommunikative kompetencer på skrift og i tale og kan sætte tydelig retning for dit personale

Om os

• Du bliver nærmeste kollega med en anden gruppeleder på plejecentret
• Du vil indgå i et lederteam med 6 gruppeledere og Lederen af Plejecentrene
• Vi har fokus på beboernes livskvalitet, personalets trivsel, ansvarlig ressourcestyring og et frugtbart pårørendesamarbejde
• Du får stor indflydelse på, hvordan du i dagligdagen lykkes med at omsætte overordnede beslutninger og strategier til en daglig praksis
• Vi er en arbejdsplads under udvikling og har i øjeblikket særligt fokus på demensområdet, faglig kompetenceudvikling samt et ønske om at samarbejde endnu mere med frivillige og interessenter på området

Hvalsø Ældrecenter består af tre afdelinger: Blomsterhaven med 20 somatiske plejepladser, Centergruppen med 12 somatiske plejeboliger og 6 aflastningspladser samt en skærmet demensenhed med 10 boliger. Det lokale produktionskøkken fremstiller maden fra bunden til husets beboere og der arbejdes generelt efter principperne i leve-bo miljø tankegangen.

Bøgebakkens Plejecenter er kommunens største plejecenter med i alt 72 pladser. Plejecentret er ligeledes bygget op omkring leve-bo miljø tankegangen og er inddelt i syv huse med i alt 69 boliger, inklusive tre ægteskabsboliger og seks aflastningspladser. To af husene er skærmede demensenheder. Maden fremstilles fra bunden i alle huse.
Personalet på plejecentrene er tværfagligt sammensat og omfatter sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere samt rengørings- og køkkenpersonale. Hertil kommer elever og studerende samt jobpraktikanter. Personalet er organiseret i medstyrende teams.
Lejre Kommune har netop iværksat et internt lederudviklingsforløb målrettet alle ledere i kommunen. Forløbet strækker sig over de kommende tre år, og du kan nå at komme med tidligt i forløbet.

Ansættelse og løn

Begge stillinger er til besættelse pr. 1. februar 2018. Ansættelse og løn sker i henhold til gældende overenskomst.
Arbejdsstedet er enten Bøgebakkens Plejecenter, Bøgebakken 1, 4320 Lejre eller Hvalsø Ældrecenter, Roskildevej 11, 4330 Hvalsø.
Læs om vores plejecentre på Lejre Kommunes hjemmeside.

Sådan søger du

Ansøgning og CV sendes til Anne Vodby på e-mail: anvo@lejre.dk senest mandag den 4. december kl. 12.
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Leder af Plejecentrene, Charlotte Thygesen på tlf. 60 10 04 34.
Vi holder ansættelsessamtaler:
• onsdag den 6. december 2017 (første runde)
• fredag den 15. december 2017 (anden runde)
Der vil blive anvendt en case, hvor vi vil bede om dine ledelsesmæssige overvejelser til anden samtale og casen udleveres inden samtalen.

Lejre Kommune er et sted med plads til gode ideer. Vi nytænker livet på landet og er tæt på byen. Et sted med fællesskaber. Både for vores borgere og for hinanden på arbejdspladsen. Her er borgere, politikere og embedsmænd tæt på hinanden. Vi bygger den moderne landsby med kvalitet i centrum. Er det et sted, du har lyst til at arbejde? Læs mere om Lejre Kommune her.