Landzonetilladelse til tilbygning

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at opføre en tilbygning til multihallen på Midtsjællands Efterskole beliggende Tolstrupvej 29, 4330 Hvalsø, matr.nr. 7ag Avnstrup Overdrev, Særløse.

Skrevet den. 22. marts 2024

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1.

Du kan læse mere om tilladelsen ved at klikke her.