Har du kommentarer til lokalplan for solceller ved Trudsholm?

Lejre Kommunalbestyrelse har den 27. maj 2024 besluttet at sende Forslag til Lokalplan LK 104 for et solcelleanlæg ved Trudsholm i høring. Forslaget inkl. miljørapport, kommuneplantillæg og § 25-tilladelse er i høring fra 28. maj til 12. august 2024.

Skrevet den. 29. maj 2024

Læs brev om høring og klagevejledning

Læs planforslag LK 104 og miljørapport

Læs kommuneplantillæg nr. 9

Kom til borgermøde

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri inviterer til fælles borgermøde om lokalplanforslagene for solcelleanlæg nord for Kirke Hyllinge og ved Trudsholm

Torsdag den 20. juni 2024 kl. 19.00
Ejby og Omegns Forsamlingshus
Ejbyvej 60, 4070 Kirke Hyllinge.

Her vil vi præsentere planforslagenes indhold, og alle har mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Den 6. juni 2024 kl. 18.30 i Ejby og Omegns Forsamlingshus holder opstilleren af solcellerne et møde, hvor der vil være en repræsentant fra Energistyrelsen til stede, som vil fortælle om Værditabsordningen.