Landzonetilladelse til et nyt enfamiliehus

Lejre Kommune har givet tilladelse til et nyt enfamiliehus på ejendommen Hjørnegårdsvej 21, 4070 Kirke Hyllinge, matr.nr. 14e, St. Karleby By, Kirke Hyllinge.

Skrevet den. 7. maj 2024

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1.

Du kan læse mere om tilladelsen ved at klikke her.