Landzonetilladelse til afholdelse af weekend-arrangement

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at Egholm Museum kan afholde et weekendarrangement på ejendommen beliggende Trehøjevej 45, 4070 Kr. Hyllinge, matr.nr. 1g og 1a Egholm Hgd., Sæby.

Skrevet den. 29. maj 2024

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1

Du kan læse mere om tilladelsen Landzonetilladelse - Egholm Museumved at klikke her