Lejre Kommune har meddelt miljøtilladelse til dyrehold på Brunskærvej 1, 4060 Kr. Såby.

Der er givet tilladelse til kvæghold til et produktionsareal på 1382 m2 i de eksisterende stalde/udearealer samt 305 m2 i nye stalde/udearealer. Det samlede produktionsanlæg bliver i alt 1687 m2. Efter gældende lovgivning skal ejendommens produktionen alene vurderes efter størrelsen af produktionsarealet og ikke antallet af dyr.

Skrevet den. 5. februar 2024

Du kan se miljøtilladelsen ved at klikke på den grønne boks nedenfor. Ansøgningen kan rekvireres ved at sende en mail til ctm@lejre.dk. Miljøtilladelsen kan desuden ses på Digital Miljøadministration (DMA)

Klagevejledning:
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer, som angivet i §§ 84-87 i husdyrbrugsloven, og enhver der har en væsentlig individuel interesse i sagen. Den fulde klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Læs miljøtilladelsen her