Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til et nyt enfamiliehus på ejendommen beliggende på ejendommen beliggende Hjørnegårdsvej 21, 4070 Kirke Hyllinge, matr.nr. 14e, St. Karleby By, Kirke Hyllinge.

Skrevet den. 8. februar 2024

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35. stk. 1.

Du kan læse tilladelsen ved at klikke her.