Tilladelse til at nedsive og kloaktilslutte regnvand fra nyt børnehus i Hvalsø

Lejre Kommune har meddelt tilladelse til at nedsive separat regnvand fra nyt børnehus ved Ny Ringstedvej i Hvalsø, samt tilslutte det til Fors A/S’ regnvandskloak i Sofie Madsens Vej.

Skrevet den. 16. november 2023

Tilladelsen er meddelt i henhold til §§ 19 stk. 4 og 28 stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven, samt § 40 i Spildevandsbekendtgørelsen.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 14. december 2023. Klagevejledning findes i tilladelsen.

Se tilladelsen her