Færdselsforbud af hensyn til ynglende havørne

Lejre Kommune har truffet afgørelse om midlertidigt forbud mod færdsel i dele af Borrevejle Skov. Forbuddet skal sikre ro til ynglende havørne.

Skrevet den. 16. marts 2023

Læs afgørelsen her