Der skal ikke laves VVM af nyt jordvarmeanlæg ved Hyllegård Høje i Hvalsø

Lejre Kommune har afgjort, at der ikke skal laves miljøvurdering af nyt terrænnært jordvarmeanlæg, som vil blive etableret som varmeforsyning for det nye boligområde Hyllegård Høje på Åsen 5 i Hvalsø. Begrundelsen er, at jordvarmeanlægget ikke vurderes at ville påvirke miljøet væsentligt.

Skrevet den. 14. marts 2023

Afgørelsen er meddelt i henhold til § 21 i Miljøvurderingsloven. Afgørelsen kan påklages frem til og med den 11. april 2023.

Klagevejledning findes i afgørelsen.

Se afgørelsen her