Tilladelse til lokal afledning, samt udledning af regnvand fra Hyllegård Høje, Hvalsø

Lejre Kommune har den 4. maj meddelt Hyllegaard Udvikling ApS tilladelse til at nedsive, udsprede samt udlede regnvand fra det kommende boligområde Hyllegård Høje, som vil blive etableret på Åsen i Hvalsø. Tilladelsen er en revision af en tidligere meddelt tilladelse, da projektet er ændret.

Skrevet den. 4. maj 2023

Tilladelsen er meddelt i henhold til §§ 19 stk. 4 og 28 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven, samt § 40 i Spildevandsbekendtgørelsen. Tilladelsen er revideret i henhold til § 2 i Spildevandsbekendtgørelsen.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 1. juni 2023. Klagevejledning findes i tilladelsen.

Se tilladelsen her