Høring: Reduktionskatalog til budget 2024-27

Som led i forberedelsen af budgetlægningen for 2024-27 har administrationen i Lejre Kommune udarbejdet et katalog med reduktionsforslag.

Skrevet den. 1. juni 2023

Reduktionskataloget nu er sendt i høring til alle høringsberettigede parter, så kommunalbestyrelsen har mulighed for at medtage høringssvarene, når de påbegynder de politiske forhandlinger i august.

Det er økonomiudvalget, der har bestilt reduktionskataloget. Målet er at finde varige besparelser på i alt 20 millioner kroner i 2024 og yderligere 15 millioner kroner i 2025. Besparelserne skal findes som en del af processen med budget 2024-27.

Reduktionskataloget er i høring frem til 26. juni. Se nærmere detaljer i høringsbrevet.

Se høringsbrev og tilhørende dokumenter her.