Landzonetilladelse til 4 boliger

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at opføre fire enfamiliehuse i forbindelse med udstykning af 4 byggegrunde på ejendommen Raunsbjergvej 12, Kisserup, 4030 Hvalsø, matr.nr 9 n Kisserup By, Kisserup.

Skrevet den. 12. januar 2023

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1.

Du kan læse mere om afgørelsen her.