Landzonetilladelse til ændret anvendelse af landbrugsbygning

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at ændre anvendelse af en gammel avlsbygning til brug for en eksisterende virksomhed på ejendommen, samt til indretning af to lejligheder på ejendommen beliggende Munkholmvej 380, 4060 Kirke Såby, matr.nr. 1a Ryegård Hgd, Rye.

Skrevet den. 5. januar 2023

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1.

Du kan læse afgørelsen ved at klikke her.