Landzonetilladelse til et enfamiliehus og en garage/udhus

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til et enfamiliehus og en bygning til garage og udhus som erstatning for tidligere bygninger på ejendommen Vanddamsvej 5, 4000 Roskilde, matr.nr. 5h Gøderup By, Glim.

Skrevet den. 16. september 2022

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk.1.

Du kan læse mere om tilladelsen ved at klikke her.