Afgørelse om forsyningspligt og forsyningsret

Lejre kommune træffer afgørelse om, at det ikke er i strid med Vandforsyningsloven og Allerslev vandværks regulativ, at Hegnsholt leverer vand fra egen boring til egne produktionsdyr og til vanding af nyttehaver beliggende på matr. 2g, Allerslev By, Allerslev, som ligger indenfor Allerslev vandværks forsyningsområde.

Skrevet den. 20. september 2022

Se afgørelsen her