Landzonetilladelse til et nyt stuehus

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at opføre et nyt stuehus på ejendommen beliggende Brobjergvej 2, 4060 Kirke Såby.

Skrevet den. 23. november 2022

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1.

Du kan læse afgørelsen ved at klikke her