Høring: Forslag til vandløbsrestaurering i Daruprenden

Lejre Kommune har modtaget et forslag til vandløbsrestaurering fra Foreningen til Ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord og Den sjællandske Grusbande. Projektforslaget går ud på at udlægge gydegrus og skjulesten på en strækning af Daruprenden ved Langvad.

Skrevet den. 11. maj 2022

Læs projektforslaget her

Se kort over området

Lejre Kommune fremlægger forslaget i 8 ugers offentlig høring. 

Har du bemærkninger til forslaget?
Hvis du har bemærkninger til projektforslaget, kan du sende dem til Lejre Kommune, Center for Teknik & Miljø, Lejrevej 15, 4320 Lejre, på e-mail til ankr@lejre.dk, så vi har dem senest den 6. juli 2022.

Lovgrundlag
Høringen sker i henhold til § 24, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og –restaurering m.m.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Anne-Marie Kristensen på telefon 4646 4952 eller på e-mail ankr@lejre.dk.