Tilslutningstilladelse til nyt boligområde ved Skovgården, Hvalsø

Lejre Kommune har meddelt tilladelse til at tilslutte husspildevand samt separat regnvand fra kommende nyt boligområde ved Skovgården i Hvalsø, til spildevandsforsyningens kloak.

Skrevet den. 12. maj 2022

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 28 stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 9. juni 2022. Klagevejledning findes i tilladelsen.

Se tilladelsen her