Lovliggørende landzonetilladelse til anneks og skur

Lejre Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til opførelse af en bygning hvori der er indrettet anneks og skur på i alt 18 m2 på ejendommen beliggende Skullerupvej 18, 4330 Hvalsø, matr.nr. 81a, Kirke Såby By, Kirke Såby.

Skrevet den. 5. maj 2022

Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35. stk. 1.

Du kan læse afgørelsen ved at trykke her.